DIACONIE DIACONIE
Onze diakenen zetten zich in voor hen die extra ondersteuning nodig hebben, binnen en buiten onze gemeente. Ook bij financiële problemen kunt een beroep op hen doen.
De diakenen worden bijgestaan door diaconaal medewerkers. Op verschillende manieren wordt het diaconaat binnen en buiten de gemeenten vormgegeven: financiële ondersteuning, ‘Oog voor elkaar’, ondersteuning mantelzorgers, ziekenzondag, ondersteuning voedselbank, vervoersdienst, paas- en kerstattenties. Waar mogelijk en nodig wordt samengewerkt met wijkgemeente West, de Brinkstraatkerk, interkerkelijk noodfonds Ede en diaconaal platform Ede.
De diaconie is ook betrokken bij initiatieven als “Duurzaam Bennekom” en “Groene Kerken”.
 
terug