Aanscherping van corona maatregelen Aanscherping van corona maatregelen
Maatregelen zijn verder aangescherpt
Tijdens de ingelaste persconferentie op zaterdagavond 18 december jl. heeft de overheid bekendgemaakt dat Nederland tot en met 15 januari a.s. om 05uur in lockdown is gegaan. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van de omikronvariant van het COVID-virus op korte termijn te vertragen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.
In lijn met het advies vanuit de landelijke PKN heeft het moderamen van de algemene kerkenraad tot de volgende maatregelen besloten.
 
Kerkdiensten
  • (Ere)diensten worden met ingang van deze week online gehouden waarbij alleen die mensen aanwezig zijn die nodig zijn om deze dienst te verzorgen. Met het oog op de feestdagen wordt er de mogelijkheid geboden voor het maken van uitzonderingen. Er is in bijzondere situaties - te bepalen door de wijkkerkenraad - ruimte om met maximaal 50 bezoekers op anderhalve meter afstand samen te komen in een dienst (exclusief de mensen die nodig zijn om de dienst te verzorgen). 
Hierbij gelden verder alle voorschriften over veilige afstand, aanmelden en placeren, handen wassen en de andere basisregels. Verder adviseren wij bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.
 
Activiteiten (in ’t Kerkheem) 
  • ’t Kerkheem is voor alle activiteiten t/m 14 januari gesloten.
 
Georganiseerde jeugdactiviteiten
  • Voor jongeren tot en met 17 jaar – en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden – zijn activiteiten buiten mogelijk tot 17.00 uur.
 
Uitvaarten en huwelijksdiensten
  • Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. Voor huwelijksdiensten een maximum van 50 aanwezigen
 
De genoemde maatregelen gelden in ieder geval tot en met 15 januari 2022 om 05uur. De situatie wordt begin januari a.s. door de overheid opnieuw beoordeeld, daarna verwachten wij het advies van de landelijke kerk. Het moderamen zal de komende tijd de ontwikkelingen en adviezen vanuit de overheid en de landelijke kerk blijven volgen en waar nodig aanpassingen kenbaar maken.
 
lees meer »
 
Bericht namens de gezamelijke diakonie: Bericht namens de gezamelijke diakonie:
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat de sociale diakonie een werkgroep heeft opgezet om extra ouderhulp te bieden tijdens deze weken van het Corona-virus. Bent u een oudere, of heeft u hulp nodig, voelt u zich dan vrij om gebruik te maken van de hulp van de jongeren van de gemeente. Zij kunnen bijvoorbeeld veilig voor u boodschappen doen zodat u binnen kunt blijven. Meer informatie staat in de nieuwsbrief en op de website. Laten we als gemeente om onze ouderen heen staan.
 
 
Welkom

Welkom
Welkom bij de Hervormde Gemeente van Bennekom.
U vindt hier informatie over onze kerkdiensten en activiteiten. Ook vindt u meer informatie over de signatuur van de twee wijken waaruit onze kerkelijke gemeente bestaat.
- commissie website -.
Suggesties kunt u sturen naar
webmaster@hervormd-bennekom.nl