Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is het administratieve centrum van onze Hervormde Gemeente. Alle binnen komende informatie van financiële aard wordt verwerkt in het administratieve systeem. Tevens worden betalingen van diverse aard verricht. Middels periodieke financiële rapportage ondersteunt zij het werk van het College van Kerkrentmeesters. Ook wordt op het bureau de ledenadministratie bijgehouden.

U kunt hier dus terecht voor wijzigingen van adres of burgelijke staat, doopbewijzen, betaling kerkelijke bijdragen, abonnement kerkblad etc.
 
Collectebonnen
Collectebonnen zijn te bestellen door overschrijving van € 14,- of € 20,- (of een veelvoud daarvan) op rekening NL35INGB0008363797 t.n.v. Collectebonnen Hervormde Gemeente Bennekom, onder vermelding van uw naam en adres.


Bezoekadres administratie 

't Kerkheem,
Kerkhoflaan 34,
6721 EZ Bennekom
Telefoon: 0318-413400
Email: kerkelijkbureau@hervormd-bennekom.nl

ING Bank: NL07 INGB 0001002874
SNS Bank: NL22 SNSB 0946485410
RABO Bank NL13 RABO 0307001814

De administratie wordt verzorgd door:

financiële administratie : Geertje van Bodegraven
Email ;  kerkelijkbureau@hervormd-bennekom.nl
2e Penningmeester is John Roberts

ledenadministratie : Conny van Haren

Het Kerkelijk Bureau is open:  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van
9.00 tot 12.00 uur.

Hervormde Gemeente Bennekom
terug