Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U...(Augustinus) Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U...(Augustinus)
Onrustig kunnen we zijn.
Er is in deze wereld van alles dat onrust geven kan.
Soms zit het gewoon in onszelf.
Vragen die je hebt, dingen die je overkomen.
Er zijn momenten dat je verlangt naar rust.
Je kunt op zoek zijn naar een plaats waar het rustig is.
Maar waar vind je rust in?
Voor mensen mag en kan dat God zijn...
Geloven heet dat.
We heten u en jou welkom om daarover na te denken,
te praten én bij ons als kerkgemeenschap te komen.

Welkom (onder kopje welkom, nieuwe pagina)
Onze hervormde gemeente telt twee wijkgemeenten, Oost en West.
We maken samen gebruik van beide kerkgebouwen om onze diensten te vieren.
We zijn tevens verbonden met de Gereformeerde Kerk in Bennekom met wie we samen deel uit
maken van de Protestantse Kerk in Nederland.
Beide wijkgemeenten willen gemeenten van Christus zijn,
in Woord en Geest aansluiten bij de vragen in onze tijd.
Wijk Oost is een gemeente waar mensen dit geloof op verschillende manier beleven en belijden.
Wijk West is een gemeente in de traditie van de Gereformeerde Bond.
Weet u welkom voor vragen en kennismaking,

ds. A. M. Verbaan - van den Heuvel (Wijk Oost 0318-225187 of am@verbania.nl )
ds. A. van Zetten (Wijk West 0318- 701884 of 06 52028578 avanzetten@solcon.nl )

Kerkdiensten
Voor de samenkomsten van de beide wijkgemeenten, maken we gebruik van de Oude Kerk (Dorpsstraat 45) en de Ichthuskerk (Korenlaan 20).

Diensten wijk Oost
U bent van harte welkom in onze diensten.
In coronatijd is aanmelding noodzakelijk. Dit kan via: hier link invoeren
U kunt de dienst ook thuis meemaken via:
De plaats van samenkomst, tijd en voorganger zijn voor dit kalenderjaar als volgt:
hier datarooster Oost met naam voorganger invoeren

Diensten Wijk West

U kunt de dienst ook thuis meemaken via:
De plaats van samenkomst, tijd en voorganger zijn voor dit kalenderjaar als volgt:
hier datarooster West met naam voorganger invoeren
 
terug