ontmoetingsochtend senioren 70 plus ontmoetingsochtend senioren 70 plus

Eindelijk is het dan zo ver. We mogen weer iets organiseren na een lange lockdown.
Wat hebben we elkaar gemist, in de kerk en bij de koffie. Maar nu er bij (bijna)
iedereen een vaccin is 'gezet' willen wij als commissie heel graag nog iets plannen
voor de zomervakantie. Het najaarsreisje zal naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar niet door kunnen gaan.
De commissie nodigt u van harte uit voor twee praat/koffieochtenden die gehouden zullen worden op donderdag 1 en woensdag 7 juli aanstaande in 't Kerkheem.
We mogen met 30 personen bij elkaar komen, daarom kunt u een keuze maken uit deze twee data.
De richtlijnen van het RIVM blijven gehandhaafd, handen ontsmetten, mondmasker bij verplaatsing en de 1. 5 meter .
Vanaf 09.45 uur bent u van harte welkom. Om 10.00 uur is er koffie met lekkers en later
nog andere versnaperingen. U dient zich wel aan te melden, want vol is vol.
De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.45 uur.
Voor opgave kunt u bellen of mailen naar: 
Bep Rigter, tel. 0318 417552, email: e.rigter8@upcmail.nl
of naar Everdina Vermeulen, tel. 0318 415546, email: everdina.pieter@hetnet.nl
Wij hopen op een gezellig samenzijn en we kijken er naar uit u allen weer te kunnen ontmoeten. Neemt u ook uw liedboek mee? We willen met elkaar ingetogen enkele
liederen zingen.

Namens de ouderencommissie
Everdina Vermeulen, secretaris.


 
 
Ouderenwerk Wijk Oost Ouderenwerk Wijk Oost
De commissie organiseert ieder jaar voor senioren vanaf 70 jaar
Paas-en Kerstvieringen. Deze bijeenkomsten beginnen om 15.30 uur met koffie of thee en duurt tot ongeveer 18.30 uur. Er wordt altijd een spreker uitgenodigd, meestal is dit de eigen wijkpredikant. Een enkele keer komt er  iemand van buiten Bennekom. In overleg met de spreker wordt er een
thema voor de betreffende middag uitgezocht. Er is een korte meditatie,
een gedicht en veel samenzang. Na het meditatieve deel wordt er een broodmaaltijd geserveerd. Daarna wordt de viering afgesloten met gebed en kan ieder weer zijns weegs gaan. Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden.

Door enkele commissieleden wordt er jaarlijks voor senioren vanaf 70 jaar
een reisje georganiseerd. In september of oktober gaan we 2 dagen
met een volle bus op pad. Het zijn altijd heel gezellige uitjes met een prima sfeer. Beide dagen gaat er een verpleegkundige mee voor medische hulp, indien nodig. Onze wijkpredikant is op één van deze dagen ook van de partij.

Vanuit het ouderenwerk worden op verzoek ook bezoekjes gebracht bij leden die zich eenzaam en alleen voelen of zijn. Gezellig een kopje koffie of thee drinken of samen een wandeling maken. Het gaat hier om zo maar even langskomen voor een oppervlakkig gesprek. Wanneer er (ernstige) zorgen zijn dan kan met goedkeuring van het gemeentelid, de wijkpredikant ingeschakeld worden. Het zijn allemaal vrijwilligers die bij de leden op bezoek gaan.
De commissie is dan ook heel blij met al deze mensen die zich hiervoor
al vele jaren inzetten.

Met Kerst ontvangen alle gemeenteleden vanaf 78 jaar een kerstattentie.

Voor de Paas-en Kerstvieringen en het reisje wordt u persoonlijk uitgenodigd.

De commissie ouderenwerk

Nel van den Berg, voorzitter
Everdina Vermeulen, secretaris
Ria van Luttikhuizen, penningmeester
Bep Rigter
Jos Siereveld

 
 
Alexanderkerk in Lego-steentjes Alexanderkerk in Lego-steentjes

BENNEKOM - Hoeveel steentjes ze ervoor gebruikten, hebben Erik, Marit en Tom van Well niet geteld, maar het moeten er duizenden zijn. Samen bouwden deze Bennekommers de Oude of Sint Alexanderkerk in Lego-miniatuur na, ruim een meter hoog. Niet alleen de buitenkant van de kerk werd in detail nagebouwd, ook het interieur werd op dezelfde manier aangepakt. Niet alleen de banken met kerkgangers en het kinderkoor, maar ook diverse kleine elementen als het predikantenbord en het kabinetorgel hebben zij erin verwerkt. En dat is allemaal goed zichtbaar, doordat de zijgevels kunnen worden weggenomen. Al met al staken ze er vanaf november vorig jaar samen ongeveer 300 uur in om tot dit resultaat te komen. Als kers op de taart stak Erik hoog op de toren van de kerk trots de Bennekomse vlag uit, ook in miniatuur natuurlijk.