Reisje senioren 13 oktober 2021 Reisje senioren 13 oktober 2021
         Kort verslag van het seniorenreisje op woensdag 13 oktober 2021 (door een deelnemer)
Met 71 deelnemers vertrokken we om 09.00 uur  met 2 bussen van de Betuwe expres
(waarvan één VIP bus van het Nederlands elftal) richting het Nationale Park de Hoge Veluwe. Het was stralend weer. Onderweg had de VIP bus veel bekijks, jongeren stonden te zwaaien en dachten dat er Nederlands elftal spelers in de bus zaten. We hebben het maar zo gelaten, een beetje aandacht is wel leuk.

We hebben echt genoten van het samenzijn met elkaar, velen hadden elkaar lange tijd niet meer ontmoet of gesproken.Genoten hebben we ook van de koffie met diverse soorten gebak in het Park restaurant van de Hoge Veluwe, van de geweldige en overheerlijke lunch, of van de wandeling door het park, of van de witte fietsen tocht.
De commissie had twee speciaal voor het Park opgeleide gidsen voor ons geregeld, die ons veel informatie
konden geven over het Park. Ze begeleide ons bij de witte fietsen tocht die was uitgezet. Tevens vertelden zij
tijdens de bustocht door het Park over het ontstaan van dit mooie Park. Ook zagen we grote en kleine wilde zwijnen en de nodige reeën, 

Wat is de eigen omgeving toch mooi!. Zeker als je wat hoog in de bus zit. Om 16.00 uur waren we weer in Bennekom. Het was een schitterende dag. Dank aan de kerkrentmeesters en niet te vergeten de commissie bestaande uit: Bep, Everdina, Nel, Jos en Ria voor het organiseren van deze dag. Wij hopen dat er in de toekomst weer meer georganiseerd kan gaan worden voor ons ouderen van Wijkgemeente Oost.

Nogmaals dank aan de commissie.. 
 
 
Ouderenwerk Wijk Oost Ouderenwerk Wijk Oost
De commissie organiseert ieder jaar voor senioren vanaf 70 jaar
Paas-en Kerstvieringen. Deze bijeenkomsten beginnen om 15.30 uur met koffie of thee en duurt tot ongeveer 18.30 uur. Er wordt altijd een spreker uitgenodigd, meestal is dit de eigen wijkpredikant. Een enkele keer komt er  iemand van buiten Bennekom. In overleg met de spreker wordt er een
thema voor de betreffende middag uitgezocht. Er is een korte meditatie,
een gedicht en veel samenzang. Na het meditatieve deel wordt er een broodmaaltijd geserveerd. Daarna wordt de viering afgesloten met gebed en kan ieder weer zijns weegs gaan. Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden.

Door enkele commissieleden wordt er jaarlijks voor senioren vanaf 70 jaar
een reisje georganiseerd. In september of oktober gaan we 2 dagen
met een volle bus op pad. Het zijn altijd heel gezellige uitjes met een prima sfeer. Beide dagen gaat er een verpleegkundige mee voor medische hulp, indien nodig. Onze wijkpredikant is op één van deze dagen ook van de partij.

Vanuit het ouderenwerk worden op verzoek ook bezoekjes gebracht bij leden die zich eenzaam en alleen voelen of zijn. Gezellig een kopje koffie of thee drinken of samen een wandeling maken. Het gaat hier om zo maar even langskomen voor een oppervlakkig gesprek. Wanneer er (ernstige) zorgen zijn dan kan met goedkeuring van het gemeentelid, de wijkpredikant ingeschakeld worden. Het zijn allemaal vrijwilligers die bij de leden op bezoek gaan.
De commissie is dan ook heel blij met al deze mensen die zich hiervoor
al vele jaren inzetten.

Met Kerst ontvangen alle gemeenteleden vanaf 78 jaar een kerstattentie.

Voor de Paas-en Kerstvieringen en het reisje wordt u persoonlijk uitgenodigd.

De commissie ouderenwerk

Nel van den Berg, voorzitter
Everdina Vermeulen, secretaris
Ria van Luttikhuizen, penningmeester
Bep Rigter
Jos Siereveld

 
 
Alexanderkerk in Lego-steentjes Alexanderkerk in Lego-steentjes

BENNEKOM - Hoeveel steentjes ze ervoor gebruikten, hebben Erik, Marit en Tom van Well niet geteld, maar het moeten er duizenden zijn. Samen bouwden deze Bennekommers de Oude of Sint Alexanderkerk in Lego-miniatuur na, ruim een meter hoog. Niet alleen de buitenkant van de kerk werd in detail nagebouwd, ook het interieur werd op dezelfde manier aangepakt. Niet alleen de banken met kerkgangers en het kinderkoor, maar ook diverse kleine elementen als het predikantenbord en het kabinetorgel hebben zij erin verwerkt. En dat is allemaal goed zichtbaar, doordat de zijgevels kunnen worden weggenomen. Al met al staken ze er vanaf november vorig jaar samen ongeveer 300 uur in om tot dit resultaat te komen. Als kers op de taart stak Erik hoog op de toren van de kerk trots de Bennekomse vlag uit, ook in miniatuur natuurlijk.