Paasgroetenactie 2023, doet u ook mee? Paasgroetenactie 2023, doet u ook mee?
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”
 Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. U kunt via de mail kaarten aanvragen bij gdhertog@hotmail.comjansengroeneveld@gmail.com of gerrievandermik@hotmail.com
of evt per telefoon bij Martine : 06-10077767 Wilt u hierbij aangeven hoeveel kaarten u wilt gaan schrijven en uw adres vermelden? U krijgt de kaarten thuisbezorgd. Aanvragen kan tot zaterdag 18 februari. Na het schrijven en het plakken van een postzegel worden de kaarten weer verzameld. Daarover krijgt u bij de bezorging informatie.Hierna worden de kaarten naar een centraal punt verstuurd, waarna verdeling van kaarten over diverse gevangenissen plaatsvindt
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
 
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op  www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!
 
De gezamenlijke diaconieen
 
 
Volwassen catechese: Geloven in seizoenen. Volwassen catechese: Geloven in seizoenen.

Over herfst, winter, lente en zomer in geloof en kerk.

Het is een boekje geschreven door René van Loon, predikant in Rotterdam.

Hij heeft het gebaseerd op het boek van Arjan Plaisier, Overvloed en overgave…We lezen uit de Bijbel en gebruiken zijn boekje als leidraad.

Bij de eerste ontmoeting ontvangt u het boekje.

"t Kerkheem: 14.00 - 15.30 uur maandag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart

lees meer »
 
Open Kerk

Open Kerk

Open Kerk

Iedere woensdagmiddag is er open kerk in de Ichthuskerk.

Om 14.00 uur is de kerk open.

Je kunt er even zitten, lezen of gewoon stil zijn.

De paaskaars brandt en je kunt zelf ook een lichtje aansteken.

Of een gebed uitspreken…

Om 16.30 uur is er een middaggebed.

We lezen, zingen, bidden en luisteren naar muziek.

Welkom

 

 
‘De Huiskamer’

‘De Huiskamer’
De Huiskamer is een inloophuis waar iedereen, van jong tot oud, van harte welkom is. 
Je kunt hier terecht voor een kop koffie of thee, gezelligheid of een luisterend oor. 
Ook is er de mogelijkheid tweedehands spullen te ruilen. 
Loop gerust eens binnen! 

Adres: Ichthuskerk
            Korenlaan 20
            Bennekom

Openingstijden:
Woensdag- en vrijdagmorgen,
Van 10.00-12.00 uur
Tijdens de schoolvakanties zijn we gesloten 

Dit is een initiatief van de Bennekomse kerken. 
 
Missionaire Werkgroep Missionaire Werkgroep
lees meer »
 
Eethuiscatechese Eethuiscatechese

Je bent welkom bij de eethuiscatechese!

lees meer »
 
Ouderenwerk Wijk Oost Ouderenwerk Wijk Oost
De commissie organiseert ieder jaar voor senioren vanaf 70 jaar
Paas-en Kerstvieringen. Deze bijeenkomsten beginnen om 15.30 uur met koffie of thee en duurt tot ongeveer 18.30 uur. Er wordt altijd een spreker uitgenodigd, meestal is dit de eigen wijkpredikant. Een enkele keer komt er  iemand van buiten Bennekom. In overleg met de spreker wordt er een
thema voor de betreffende middag uitgezocht. Er is een korte meditatie,
een gedicht en veel samenzang. Na het meditatieve deel wordt er een broodmaaltijd geserveerd. Daarna wordt de viering afgesloten met gebed en kan ieder weer zijns weegs gaan. Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden.

Door enkele commissieleden wordt er jaarlijks voor senioren vanaf 70 jaar
een reisje georganiseerd. In september of oktober gaan we 2 dagen
met een volle bus op pad. Het zijn altijd heel gezellige uitjes met een prima sfeer. Beide dagen gaat er een verpleegkundige mee voor medische hulp, indien nodig. Onze wijkpredikant is op één van deze dagen ook van de partij.

Vanuit het ouderenwerk worden op verzoek ook bezoekjes gebracht bij leden die zich eenzaam en alleen voelen of zijn. Gezellig een kopje koffie of thee drinken of samen een wandeling maken. Het gaat hier om zo maar even langskomen voor een oppervlakkig gesprek. Wanneer er (ernstige) zorgen zijn dan kan met goedkeuring van het gemeentelid, de wijkpredikant ingeschakeld worden. Het zijn allemaal vrijwilligers die bij de leden op bezoek gaan.
De commissie is dan ook heel blij met al deze mensen die zich hiervoor
al vele jaren inzetten.

Met Kerst ontvangen alle gemeenteleden vanaf 79 jaar een kerstattentie.

Hoe u zich kunt aanmelden voor de Paas-en Kerstvieringen en het reisje, vindt u in uw mail, de kerkbrief en in Bij-Eén. Tevens zal het in enkele erediensten afgekondigd worden.

De commissie ouderenwerk

Nel van den Berg, voorzitter
Everdina Vermeulen, secretaris
Ria van Luttikhuizen, penningmeester
Bep Rigter
Jos Siereveld