contactgegevens contactgegevens
CONTACTGEGEVENS ALGEMENE KERKENRAAD
- scriba
mevr. M. (Marja) Hulsbergen-van der Werken
Postbus 185, 6720 AD Bennekom
akscriba@hervormd-bennekom.nl
- preses
dhr. M.C. (Marius) van de Poel

CONTACTGEGEVENS WIJK OOST
- scribae
Dhr. M. (Michiel) van der Leeuw
Fluitakker 21
6721 ZE
0318 418478
Mevr. H.E. (Jet) van der Spek
De Waag 2, 6721 CN  
scriba-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl 

- predikant
ds. A.M. (Anne) Verbaan - van den Heuvel
Beatrixplein 10
6713 PW Ede
0318 225187 (telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 9.30 uur)
am@verbania.nl

CONTACTGEGEVENS WIJK WEST
- scriba
ouderling W.J. (Wim) de Haan
De Vlier 2
6721 CE Bennekom
scriba-wijk-west@hervormd-bennekom.nl
0318 415926

- predikant
ds. A. van Zetten 
Van Balverenweg 95b 
6721 ZV Bennekom
avanzetten@solcon.nl
0318 701884
0652028578

CONTACTGEGEVENS KERKELIJK CENTRUM 'T KERKHEEM
koster-beheerder: mevr. Jeanet Threels
Kerkhoflaan 34
6721 EZ
0318 431929
koster@hervormd-bennekom.nl

CONTACTGEGEVENS KERKELIJK BUREAU
correspondentieadres: postbus 185, 6720 AD
bezoekadres: Kerkhoflaan 34 (maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur)
0318 413400
kerkelijkbureau@hervormd-bennekom.nl
NL13RABO0307001814
NL 22SNSB0946485410

CONTACTGEGEVENS WEBMASTER
Suggesties kunt u sturen naar: webmaster@hervormd-bennekom.nl

terug