Kringen Kringen
BELIJDENISCATECHISATIE
Op de belijdeniscatechisatie verdiepen we ons in wie God is en in Jezus Christus voor ons wil zijn. Er is ruimte om na te denken over alle vragen die er kunnen leven. Zo zorgen we er voor dat het voor niemand te moeilijk is. We hopen op deze manier toe te groeien naar het afleggen van onze geloofsbelijdenis in het midden van Gods gemeente, met alle ruimte voor een persoonlijke afweging. Daarom een hartelijke uitnodiging aan jongeren en ouderen(!) die nog geen belijdenis deden, zich komend seizoen hiervoor op te geven. Ook voor een vrijblijvend oriënterend gesprek hierover is alle ruimte. Dit kan bij onze predikant ds. A. van Zetten (avanzetten@solcon.nl of 0652028578). God is het waard!

VROUWENOCHTENDEN
Dit seizoen willen we alle vrouwen van jong tot oud van harte uitnodigen voor de vrouwenochtenden. De vrouwenochtend wordt elke 2e woensdag van de maand gehouden in de Alexanderzaal in ‘t Kerkheem. We beginnen om 10.00 uur  en we eindigen rond 11.45 uur. Het doel van de vrouwenochtenden is om elkaar te ontmoeten en om ons te verdiepen in het Woord van God. Dit willen we komend seizoen doen aan de hand van de Bijbelstudiegids van Vrouw tot vrouw. In de nieuwsbrief zal vermeld worden welke Bijbelstudie we gaan behandelen. Wat zou het mooi zijn als we elkaar kunnen helpen om dichter bij Hem en met Hem te leven. We hopen u/jou te ontmoeten!


MANNENVERENIGING
De hervormde mannenvereniging op gereformeerde grondslag “Onderzoekt de Schriften” te Bennekom heeft tot doel door gezamenlijk onderzoek van Schrift en belijdenis - onder Gods zegen - kennis van de gereformeerde beginselen uit te dragen.
De bijeenkomsten vinden in de regel plaats op dinsdagavond elke veertien dagen, in zaal 3 van ’t Kerkheem om 19.45 uur.

BIJBELKRING
De Bijbelkring komt één maal per maand op donderdag samen, zowel ‘s ochtends als ’s avonds. Het is altijd mogelijk afwisselend te komen, net wat die dag het beste schikt. We komen ’s ochtends van 9.45 tot 11.30 uur, en ’s avonds van 19.45 tot 21.30 uur samen. Er kan vooraf koffie/thee bij het buffet (50 eurocent) gehaald worden. Om 10 uur en 20 uur beginnen we met de Bijbelstudie. De kringleden bereiden thuis de te behandelen stof voor. De vragen worden gezamenlijk besproken, zodat een ieder zijn of haar inbreng kan leveren en vragen kan stellen. Er is een potje voor lief en leed (50 eurocent) om met elkaar mee te leven in blijde of droeve omstandigheden. Als er 100 euro is opgehaald, wordt het naar een goed doel overgemaakt.
Ds. A van Zetten heeft de leiding in beide samenkomsten.            

BIJBELGESPREKSKRING
Deze kring is bedoeld voor twintigers en dertigers, met name voor hen die belijdenis hebben gedaan.  Heb jij behoefte om je geloof te verdiepen en je Bijbelkennis te vergroten? Dan ben je op deze avonden hartelijk welkom. Er is er altijd ruimte voor persoonlijke inbreng en eigen vragen. Dit maakt dat het waardevolle avonden zijn, waar we gesterkt in het geloof vandaan komen.
We komen één keer per maand op woensdagavond bij elkaar bij een van de deelnemers thuis. De avonden beginnen om 20:00 uur.  Dominee Van Zetten zal de leiding hebben tijdens de avonden. Ben je benieuwd hoe een avond eruit ziet? Kom gerust een keer kijken!

MATTHEÜSKRING
De Mattheüskring is een kleine Bijbelkring die één keer in de maand op woensdag samenkomt in ‘t Kerkheem. We doen dit aan de hand van een boekje. We delen met elkaar de dingen waar we tegen aanlopen of die ons juist bemoedigen. Elke avond beginnen we met gebed en het zingen van een of meer liederen.
Wie komt onze Bijbelkring versterken? Het begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. 

20PLUS JONGERENGROEP
Ben jij 20+, heb je net belijdenis gedaan of ben je gewoon nieuwsgierig én op zoek naar geloofsverdieping, geloofsontwikkeling en bemoediging? Kom dan naar de nieuw op te starten ‘20+ bijeenkomsten’. Samen met andere jongeren willen we elkaar stimuleren in het leven, vanuit een persoonlijke relatie met God.
We hopen één keer per maand op zondagavond rond 20.30 uur te starten.

CONTACTMIDDAG
De contactmiddagen worden een keer in de maand gehouden op de dinsdagmiddag van half  3 tot half  5 in ‘t Kerkheem. Elke ontmoetingsmiddag beginnen we met schriftlezing en meditatie, we zingen met elkaar en bidden voor elkaar. In de pauze is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Na de pauze is er meestal een gast met een bepaald onderwerp, soms via een klankbeeld. Deze middagen zijn bedoeld voor ouderen en alleenstaanden, belangstellenden of als u zich eenzaam voelt en graag anderen wilt ontmoeten. Voor vervoer kan ook gezorgd worden.

STUDIEKRING 'DE VERDIEPING'
De studiekring heeft als doel het lezen en delen van goede boeken met diepgang om zo elkaar te stimuleren en te verrijken. Boeken worden niet van a-z besproken maar er wordt op basis van voorkeur van de inleider telkens een deel geselecteerd om te bespreken. Door in de regel niet meer dan drie avonden per boek te besteden is het mogelijk de diverse voorkeuren vanuit de kring te honoreren. Naast het bespreken van een gekozen boek is er elke avond nadrukkelijk ruimte voor spontane eigen inbreng en discussie over wat je bezighoudt.
De eerste avond is gekozen voor Tim Keller (in alle redelijkheid) en K. v. Ekris (Dialoog, dans en duel – preken voortijdgenoten). Op de groslijst staan namen als Tom Holland (Heerschappij), Roel Jongeneel (Eerlijke economie), Jonathan Sacks (de kracht van ideeen), Kinneging, Kierkegaard, Bonhoeffer, Henri Nouwen.
De kring komt op de tweede of derde donderdag van de maand bij elkaar bij een van de leden thuis en is van 19.45 tot 21.30.

 
terug