Jeugdwerk 2022-2023 Jeugdwerk 2022-2023
Een nieuw seizoen boordevol kinder-, jeugd-, tiener- en jongerenwerk!

Voor alle leeftijden (van 4 tot 16+) is er wel een activiteit te vinden. 

Jeugdraad
In onze gemeente is het jeugdwerk ingedeeld in een aantal clubs. We kennen de zondagsschool en ’t Kompas voor de leeftijd tot 12 jaar, de Bridge voor jongeren tussen 12 en 16 jaar en het JOH voor de 16+. Vanuit elke club is er een leidinggevende die deelneemt in de jeugdraad. In de jeugdraad wordt een aantal onderwerpen besproken, denk hierbij aan: hoe gaat het in de clubs, (pastorale) zorg voor kinderen/gezinnen, zoeken nieuwe leiding,  kinderkerstfeest, financiele zaken etc. De jeugdraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar en wordt voorgezeten
door de jeugdouderling.


Kinderen in de kerk
Hoe kunnen we onze kinderen betrekken bij de eredienst zodat ook zij ervaren dat ze bij de gemeente van God horen? Tijdens de dienst is er oppas voor de kleine kinderen. Bij de oppas wordt er een Bijbelverhaal voorgelezen en kunnen de kinderen een kleurplaat maken over het Bijbelverhaal. Voor kinderen van 3-6 jaar bestaan er ook diverse informatieve prentenboeken. Aan de hand van deze boeken kunt u uw kind de waarde van de eredienst uitleggen.
Om kinderen te betrekken bij de eredienst adviseren wij u een notitieboekje of zgn. “prekenschriftje” aan te schaffen, zodat uw kind tijdens de dienst (aan)tekeningen over de preek kan maken. Ouders die thuis belangstellend informeren naar wat hun kinderen hebben opgeschreven, ervaren dat ze hierdoor mooie geloofsgesprekken met hun kinderen krijgen.

Catechisatie
Voor het volgen van de Heere Jezus Christus is het cruciaal om Hem (beter) te leren kennen. Daarom is de catechisatie voor alle jongeren vanaf 12 jaar in de gemeente van belang. We gebruiken de methode Leer&Leef van de HGJB. Aan de hand daarvan verdiepen we ons in het Woord van God en wat dat betekent voor jouw dagelijks leven. Nadere informatie (over tijdstippen e.d.) zullen in Bij-Eén en/of de nieuwsbrief vermeld worden. We nodigen jullie allemaal uit om vanaf de start aanwezig te zijn. En laten we bidden om Gods zegen, zodat we fijne gesprekken met elkaar mogen hebben!

Zondagsschool
Alle kinderen in de leeftijdsgroep van kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn hier in het winterwerkseizoen, op zondagmiddag, hartelijk welkom! Er zijn 3 groepen: een onder-, midden- en bovenbouwgroep. Het is in ‘t Kerkheem van 14.00-15.00 uur. We gaan zingen, bidden en leren wat er in de Bijbel staat. De onder- en middenbouw leren
de Bijbelverhalen en de bovenbouw volgt de basiscatechesemethode On Track.‘t Kompas
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar oud? En lijkt het je leuk aankomend jaar bij de club ’t Kompas te komen? We hebben het samen over het geloof en doen vervolgens leuke activiteiten en spelletjes. De club is 1x per 2 weken op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in ‘t Kerkheem. Wij zouden het superleuk vinden als je komt, en neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee, want met hoe meer we zijn, des te leuker zijn de activiteiten en gesprekken!!!! Dus twijfel niet en kom gewoon een keer kijken!!

Tienerclub The Bridge
The Bridge is voor tieners van 12 tot 16 jaar. We willen bij the Bridge met elkaar op een aansprekende manier met het geloof bezig zijn. Dat doen we door met elkaar te zingen, bidden en na te denken over wat de Bijbel ons te zeggen heeft. De tweede helft van de avond doen we een leuk spel. Verder organiseren we een thema-avond met een gastspreker en kijken we met elkaar een film, gaan we lekker chillen, houden we een kampvuur aan de Rijn en doen een actieve en leuke afsluiting. The Bridge is elke 14 dagen op vrijdagavond in ‘t Kerkheem, we starten de reguliere avonden om 19.30 uur tot 21.15 uur.
Jongeren Open Huis JOH
Ben jij 16 jaar of ouder? Dan is het Jongeren Open Huis er voor jou!
Dichter bij God en bij elkaar
Bij het JOH leren we meer over wie God voor ons is en wat leven vanuit persoonlijk geloof in de Heere Jezus kan betekenen. We willen elkaar
stimuleren tot verantwoord en zinvol bezig zijn in het dagelijks leven. Jongeren van het JOH willen betrokken zijn bij elkaar en actief zijn in onze kerkelijke gemeente, met eigen gaven en talenten. We willen niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen bezig zijn. Het JOH biedt ruimte om elkaar te ontmoeten, ontspannen bezig te zijn en gewoon lekker met elkaar te praten. Het JOH onderneemt ook activiteiten buitenshuis, zoals kamp, nieuwjaarsborrel, de BBQ etc.
Daarnaast kent het JOH een jarenlange ‘traditie’: de paasontbijtactie!
Een avond van het JOH
...begint met koffie/thee drinken en gebed. Dan is er bezinning vanuit de Bijbel op een thema dat is uitgekozen en uitgewerkt door één van
de jongeren. We zingen liederen. Tijdens de tweede helft is er ontspanning, waarbij de chips en cola natuurlijk niet ontbreken....
Wanneer en waar?
Op zondagavond 1x per 2 weken, na de kerkdienst, vanaf 20.00 uur bij de leiding thuis.
terug