Franciscaanse zegenbede Franciscaanse zegenbede
Moge God ons zegenen met onrust
bij gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden, en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid, en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden
door pijn, verwerping, honger, en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken
tot troost.
En moge God ons zegenen met zoveel
dwaasheid dat we geloven
een verschil te maken in de wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.

toegeschreven aan Ruth Fox, Benedictines (1985)
 
Wijk predikant Wijk predikant

Sinds januari 2017 ben ik in één van de twee hervormde predikanten in Bennekom. Ik ben verbonden aan de wijkgemeente Oost die samen met wijkgemeente West deel is van de Protestantse Gemeente van Bennekom.

Zelf ben ik geboren en getogen in Gorinchem, aan de rivier de Merwede. Na mijn middelbare schooltijd ben ik in 1986 theologie gaan studeren in Utrecht. Op 13 maart 1994 werd ik bevestigd als predikant in de Augustinusga, een klein dorp in de prachtige provincie Friesland. Daarna ben ik 16 jaar lang actief geweest als interim predikant binnen de PKN. Sinds 2017 mag ik weer wijkpredikant zijn. Dat bevalt me goed. Wijk Oost is een warme, diverse en actieve gemeenschap. We geloven dat het oude evangelie van Jezus Christus nog steeds actueel is en dat God daarin ook vandaag ons tot Gids wil zijn.
Inmiddels woon ik in Ede in de pastorie die bij de Nieuwe Kerk aldaar behoort. Mijn man Peter is daar de predikant. We hebben drie kinderen die al volwassen zijn.
De kerk is mij lief. Ik zeg altijd: “Je moet van God en van mensen houden”. Dat wordt misschien wel het meest hoorbaar en zichtbaar in de diensten die we zondag vieren en in het pastoraat. Daar komt alles samen van ons gewone leven: de vragen, de zorgen, het plezier in geloof en leven. Als je wilt kennis maken of een bezoekje gewenst is, laat het vooral weten – ook als je niet altijd, of niet zo vaak, of al heel lang niet meer, of misschien wel nooit naar de kerk gaat.

Graag tot ziens!


 
 
Identiteit

Identiteit
Welkom bij wijkgemeente Oost, een geloofsgemeenschap waarin u wordt uitgenodigd om te groeien in geloof en zorg voor de naaste. Wij geloven in de God van de Bijbel - Vader, Zoon en Heilige Geest - die ons oproept om te leven vanuit de verzoening door de gekruisigde en opgestane Heer en deze boodschap te delen met velen.

Wijkgemeente Oost kenmerkt zich door een eigenheid waarin het Woord van God en het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus centraal staan. Dat is onze geloofsinhoud en de gemeente wil daaruit elke zondag gevoed worden.
In de eredienst hechten we daarbij waarde aan een juiste balans tussen alle leeftijden en geledingen in onze wijkgemeente. Wij staan met één been in de traditie en met het andere in het heden.
De eredienst heeft in voor onze wijk een centrale plaats. Het is ons visitekaartje, wij worden er in herkend.

Kerkbrief
Wanneer u met onze wijkgemeente mee wilt leven en actueel nieuws wilt ontvangen, kan dit via de kerkbrief die iedere vrijdag wordt opgesteld en verspreid via de gemeentemail. Opgeven voor de kerkbrief kan bij de scriba, scriba-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl

 

Teksten en gebeden

God, hoe vaak zegt U niet in de Bijbel:
“Wees niet bang”.
Maar het lukt ons niet.
Geef ons vrede, Heer moedig ons aan.
Wij bidden: genees de zieken,
wees in quarantaine hen nabij.
Zegen het eten dat hun wordt gebracht,
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,
laat er een vaccin gevonden worden,
help degenen die inkomen mislopen.
God,
zie om naar alle mensen in nood.
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen,
maar meer nog: U omsluit ieder van ons,
U legt uw hand op ons.
Doe ons wonen in uw beschutting.
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde
waar geen pest meer rondwaart in het donker,
waar de volken genezing vinden.

(Wim Houtman/Nederlands Dagblad)

 
 
Kerkbrief Kerkbrief
Wanneer u met onze wijkgemeente mee wilt leven en actueel nieuws wilt ontvangen, kan dit via de kerkbrief die iedere vrijdag wordt opgesteld en verspreid via de gemeentemail. Opgeven voor de kerkbrief kan bij de scriba, scriba-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl
 
 
VORMING en TOERUSTING VORMING en TOERUSTING
Het Groene Boekje
Het Vormings- en Toerustingsprogramma van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de
Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap te Bennekom. Naast de papieren uitgave – binnen Bennekom
bekend als “Het Groene Boekje” – is de informatie over het programma op https://www.hetgroeneboekje.nu/
te vinden. Via deze website kunt u zich ook aanmelden.
Groeien in geloof? In datzelfde Groene Boekje staan een groot aantal kringen waar u/jij van harte welkom
bent. We noemen hier:
-de Alpha cursus
-Gemeente Groeigroepen
-Geloven voor beginners
-Dertigerskring
-Catechese voor volwassenen