veilige gemeente veilige gemeente

Vertrouwenspersoon

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Misbruik en ongewenste omgangsvormen komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor. Te denken valt aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversaties, intimidatie en dreiging. Maatschappelijk heeft dit onderwerp de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. En op veel plekken heeft dit ertoe geleid dat een onafhankelijk persoon, namelijk een vertrouwenspersoon, de mogelijkheid biedt om in alle veiligheid hierover te praten.

Vanuit de Federatieraad is het onderwerp ‘veilige kerk’ vormgegeven. Dit is uitgewerkt in een beknopt protocol vertrouwenspersoon. In dit protocol zijn de taken en werkwijze van een vertrouwenspersoon beschreven. Het belangrijkste doel van deze procedure is om binnen de ‘Protestantse Gemeente Bennekom in wording’ een klimaat van veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen te bevorderen. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde voor alle leden van de kerkelijke gemeenschap om optimaal en vol vertrouwen te kunnen functioneren en te kunnen deelnemen aan alle kerkelijke activiteiten. U kunt het protocol hier lezen.

De Federatieraad heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld om uitvoering aan dit protocol te geven:
• De heer Iwan van den Berg tel, ook via app: 06-19278263 )
• Mevrouw Janneke van Beek (tel, ook via app: 06-25076809)

De vertrouwenspersonen gaan vertrouwelijk om met de informatie en rapporteren niet over inhoudelijke zaken aan de wijkkerkenraden noch aan de Federatieraad.

Alexanderkerk in bennekom (gelderland) | Monument - Rijksmonumenten.nl

terug