Kerkbrieven Kerkbrieven
Lees hier de kerkbrieven met de orde van dienst.
lees meer »
 
Ouderenwerk Wijk Oost Ouderenwerk Wijk Oost
De commissie organiseert ieder jaar voor senioren vanaf 70 jaar
Paas-en Kerstvieringen. Deze bijeenkomsten beginnen om 15.30 uur met koffie of thee en duurt tot ongeveer 18.30 uur. Er wordt altijd een spreker uitgenodigd, meestal is dit de eigen wijkpredikant. Een enkele keer komt er  iemand van buiten Bennekom. In overleg met de spreker wordt er een
thema voor de betreffende middag uitgezocht. Er is een korte meditatie,
een gedicht en veel samenzang. Na het meditatieve deel wordt er een broodmaaltijd geserveerd. Daarna wordt de viering afgesloten met gebed en kan ieder weer zijns weegs gaan. Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden.

Door enkele commissieleden wordt er jaarlijks voor senioren vanaf 70 jaar
een reisje georganiseerd. In september of oktober gaan we 2 dagen
met een volle bus op pad. Het zijn altijd heel gezellige uitjes met een prima sfeer. Beide dagen gaat er een verpleegkundige mee voor medische hulp, indien nodig. Onze wijkpredikant is op één van deze dagen ook van de partij.

Vanuit het ouderenwerk worden op verzoek ook bezoekjes gebracht bij leden die zich eenzaam en alleen voelen of zijn. Gezellig een kopje koffie of thee drinken of samen een wandeling maken. Het gaat hier om zo maar even langskomen voor een oppervlakkig gesprek. Wanneer er (ernstige) zorgen zijn dan kan met goedkeuring van het gemeentelid, de wijkpredikant ingeschakeld worden. Het zijn allemaal vrijwilligers die bij de leden op bezoek gaan.
De commissie is dan ook heel blij met al deze mensen die zich hiervoor
al vele jaren inzetten.

Met Kerst ontvangen alle gemeenteleden vanaf 78 jaar een kerstattentie.

Voor de Paas-en Kerstvieringen en het reisje wordt u persoonlijk uitgenodigd.

De commissie ouderenwerk

Nel van den Berg, voorzitter
Everdina Vermeulen, secretaris
Ria van Luttikhuizen, penningmeester
Bep Rigter
Jos Siereveld

 
 
Welkom

Welkom in onze kerk
Welkom
Kijk snel verder, wij zijn op zoek naar u of jou!
lees meer »
 
Contact Contact
Als u ons wat wilt vertellen of vragen, of als we u ergens mee kunnen helpen, kunt u ons altijd bereiken per email.

Ds. Anne Verbaan: am@verbania.nl
Scriba Michiel van der Leeuw: scriba-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl
 
lees meer »
 
U kunt zich voor de diensten aanmelden ! U kunt zich voor de diensten aanmelden !
U kunt zich voor de diensten aanmelden met het online formulier op https://forms.gle/YtPj8S6esLaK8tgp6
Aanmelden kan tot en met vrijdagavond.
 
 
Totaal gebruiksplan Kerkgebouwen in de 1,50m kerk. Totaal gebruiksplan Kerkgebouwen in de 1,50m kerk.
Algemeen: de RIVM normen.

 
lees meer »
 
Collecteren Collecteren

Gebruik GIVT app

Helaas is het al enige tijd niet mogelijk om als gemeente op de gebruikelijke manieren bij elkaar te komen. We mogen dankbaar zijn dat de diensten via videostream en kerkdienstgemist toch te volgen zijn.

Het inzamelen van de gaven voor de geplande doelen willen we ook door laten gaan. We hebben de gemeenteleden via diverse kanalen geïnformeerd over op welke wijze dat gedaan kan worden. Sinds 12 april kan ook gebruik worden gemaakt van de GIVT app. Door het scannen van de QR-code kan op eenvoudige manier worden gegeven.

We zijn blij verrast en dankbaar om te zien hoeveel gemeenteleden nu al gebruik maken van deze manier van geven voor de diaconie en kerk.

Voor de duidelijkheid geven we hieronder nog even aan hoe in de GIVT app voor meerdere collectes gegeven kan worden.

Hoe gaat de GIVT app om met meerdere collectes?

Normaal houden we in een kerkdienst de volgende collectes aan:

  1. Diaconie met iedere week een ander doel.
  2. Kerk met als doel: Instandhouding en opbouw van onze gemeente
  3. (Eén keer per maand) Kerk met als doel: Onderhoudsfonds.

Deze collectes komen in de GIVT app overeen met de 1ste, 2de en 3de collecte. Standaard wordt alleen de 1ste collecte getoond. Door op “Collecte toevoegen” te klikken kunnen tot een maximum van 3 collectes worden toegevoegd.

Wilt u ook gebruik maken van de GIVT app, dan kunt u in de bijlage de instructie vinden voor het installeren daarvan.

 
Hervormde Gemeente Bennekom - wijk Oost 
lees meer »
 
Bid met mij (Sela) Bid met mij (Sela)
BID MET MIJ Bid met mij in deze lange nacht. Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. Wees dan stil als je geen toekomst ziet En vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.
Bid met mij, nu heel de wereld lijdt. Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd. Wees dan stil als je geen toekomst ziet En vertrouw op God want hij vergeet ons niet.
Zoon van God, wij bidden U, U die zelf onze weg volbracht: Houd ons vast en leid ons nu Op de weg, die wij gaan door de lange nacht.
Bron: Musixmatch

 
 
gebed gebed
God, hoe vaak zegt U niet in de Bijbel:
“Wees niet bang”.
Maar het lukt ons niet.
Geef ons vrede, Heer moedig ons aan.
Wij bidden: genees de zieken,
wees in quarantaine hen nabij.
Zegen het eten dat hun wordt gebracht,
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,
laat er een vaccin gevonden worden,
help degenen die inkomen mislopen.
God,
 zie om naar alle mensen in nood.
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen,
maar meer nog: U omsluit ieder van ons,
U legt uw hand op ons.
Doe ons wonen in uw beschutting.
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde
waar geen pest meer rondwaart in het donker,
waar de volken genezing vinden.
 
 
Youtube Uw kerkdienst LIVE te beleven ! Youtube Uw kerkdienst LIVE te beleven !

 

WIJK OOST Klik Hier

 

lees meer »
 
Identiteit

Identiteit
Wijkgemeente Oost kenmerkt zich door een eigenheid waarin het Woord van God en het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus centraal staan.
lees meer »
 
Kindernevendienst

Kindernevendienst
Voor alle kinderen vanaf 4 jaar is er een kindernevendienst.
lees meer »
 
Rock Steady!

Rock Steady!
Zit je op de middelbare school? Kom dan bij onze rocksteady groep!
lees meer »
 
JOB

JOB
Ben je een 20+ er, dan moet je hier bijkomen
lees meer »
 
Groeien in geloof

Groeien in geloof
Kom met ons groeien in geloof!
lees meer »
 
Oppasdienst

Oppasdienst
Elke zondag passen wij op uw kinderen tijdens de dienst!
 
lees meer »