Uitnodiging: Paasmorgen Uitnodiging: Paasmorgen
Zondagmorgen 31 maart vieren we het Paasfeest in de kerk
Het feest waar geloof van de kerk der eeuwen opgebouwd is.
We verheugen ons erop om dat met velen te vieren.
Daarom vragen we in het bijzonder: grootouders, opa's en oma's nodig je kleinkinderen ui om mee te gaan.
En kinderen , nodig je grootouders uit om mee te gaan.
Zijn er geen opa's,  oma's  of kleinkinderen om mee te vragen ,dan is buur ,vriend of iemand anders mee vragen natuurlijk ook zeer welkom!
 
Uitnodiging: Paasmorgen Uitnodiging: Paasmorgen
Zondagmorgen 31 maart vieren we het Paasfeest in de kerk
Het feest waar geloof van de kerk der eeuwen opgebouwd is.
We verheugen ons erop om dat met velen te vieren.
Daarom vragen we in het bijzonder: grootouders, opa's en oma's nodig je kleinkinderen ui om mee te gaan.
En kinderen , nodig je grootouders uit om mee te gaan.
Zijn er geen opa's,  oma's  of kleinkinderen om mee te vragen ,dan is buur ,vriend of iemand anders mee vragen natuurlijk ook zeer welkom!
 
Er is een nieuw initiatief! Er is een nieuw initiatief!

Er wordt een oproep gedaan voor muzikanten om in diverse diensten mee te spelen en een gelegenheidsband te vormen. Geef je op bij Wilco van der Mark! willemcvandermark@gmail.com
 
Jeugdclub De Kraats 3-4-5 zoekt leiding! Jeugdclub De Kraats 3-4-5 zoekt leiding!
Na jarenlang deze club te hebben georganiseerd, ook nadat hun eigen kinderen inmiddels waren
uitgegroeid tot volwassen mensen, hebben Hennie Jochemsen en Mieke Joosten besloten te stoppen
als leiding van jeugdclub De Kraats 3-4-5. Wat zullen wij deze twee kanjers missen!
Wie willen club geven aan deze kinderen? We zijn echt op zoek naar jou!
Wie
Iedereen die het leuk vindt om basisschoolkinderen (groep 3 t/m 8) een plek binnen de gemeente te
bieden voor gezelligheid, creativiteit en aandacht voor geloof. 
Wanneer
Tweewekelijks één uur op een doordeweekse middag of begin van de avond (dag en tijdstip bepaal je
zelf); het seizoen loopt van eind september t/m half april
Waar
De Kraatsschool
Werkzaamheden
Je werkt als duo, binnen een team van 10 enthousiaste, pragmatische mensen met veelal hulp van
ervaren tieners
 
Club = samen veel leuke dingen doen! Samen lachen, spelen, knutselen, Sinterklaas en Kerst vieren
en aan het eind van het seizoen op kamp. Als club van de kerk is er ook Tijd voor Jezus. Wij lezen een
Bijbelverhaal, praten hierover of maken iets rondom een Bijbels thema.
Er zijn 5 clubgroepen: 3 in De Brink en 2 in de Kraatsschool. Ze zijn ingedeeld o.b.v. leeftijd. Eén groep
bestaan uit ca. 7-15 kinderen.
Als clubleiding overleggen wij 4x per jaar in De Brink of bij iemand thuis, overige afstemming gaat via
app.
Starten: per direct
Meer informatie?
Menrike Menkveld (06) 45 27 07 25 of Marieke Blankestijn (06) 270 140 95
 
Het Groene Boekje Het Groene Boekje
Het Vormings- en Toerustingsprogramma van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap te Bennekom. Naast de papieren uitgave – binnen Bennekom bekend als “Het Groene Boekje” – is de informatie over het programma op https://www.hetgroeneboekje.nu/ te vinden. Via deze website kunt u zich ook aanmelden.
Groeien in geloof? In datzelfde Groene Boekje staan een groot aantal kringen waar u/jij van harte welkom bent. We noemen hier:
-de Alpha cursus
-Gemeente Groeigroepen
-Geloven voor beginners
-Dertigerskring
-Catechese voor volwassenen