Gebedskring

Gebedskring
 Een maal in de maand komen we in kleine kring bijeen om te bidden.                                                                                                 We lezen een Bijbelgedeelte, worden stil en bidden voor de wereld, ons land, de kerk, jongeren en ouderen, zieken en degenen die zorgen. We vragen om moed en kracht. Er is ook ruimte voor stil gebed.  Gewoon (stil) erbij zijn is ook goed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Samen sterk, ook in aanhoudend gebed. Contactpersoon: ds. Anne Verbaan-van den Heuvel
terug