Algemene Kerkenraad Algemene Kerkenraad

Onze hervormde gemeente heeft een algemene kerkenraad, bestaande uit enkele kerkenraadsleden uit beide wijkgemeenten. Op dit moment is Dhr. M.C. (Marius) van de Poel preses en mevr. M. (Marja) Hulsbergen-van der Werken scriba. Onder het kopje contact vindt u hun contactgegevens.

Onze algemene kerkenraad behartigt in gezamenlijkheid de belangen van beide wijkgemeenten. Actuele informatie en een verslag van haar activiteiten is te vinden op de pagina ANBI. 

De wijze waarop we ons gezamenlijk hervormde gemeenteleven vorm geven, is vastgelegd in onze plaatselijke regeling. 

Het beleid van onze algemene kerkenraad is vastgelegd in een beleidsplan.
Overigens wordt veel inhoudelijk beleid overgelaten aan de beide wijkgemeenten, die een eigen beleidsplan hebben.

Een aantal beleidsterreinen valt onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad. Dit geldt o.a. het beleid rond privacy. Dit beleid is vastgelegd in een privacyverklaring.  

 
terug