Kringen Kringen
BELIJDENISCATECHISATIE
Op de belijdeniscatechisatie verdiepen we ons wekelijks een winterseizoen in wie God is en in Jezus Christus voor ons wil zijn. Er is ruimte om na te denken over alle vragen die er kunnen leven. Zo zorgen we er voor dat het voor niemand te moeilijk is. We hopen op deze manier toe te groeien naar het afleggen van onze geloofsbelijdenis in het midden van Gods gemeente, met alle ruimte voor een persoonlijke afweging. De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant.  

VROUWENOCHTENDEN
De vrouwenochtend wordt elke tweede woensdag van de maand gehouden in de Alexanderzaal in ‘t Kerkheem. We beginnen om 10.00 uur en we eindigen rond 12.00 uur. Het doel van de vrouwenochtenden is om elkaar te ontmoeten en om ons te verdiepen in het Woord van God. Dit willen we komend seizoen doen aan de hand van het blad de Hervormde Vrouw. In de nieuwsbrief zal vermeld worden welke Bijbelstudie we gaan behandelen. Wat zou het mooi zijn als we elkaar kunnen helpen om  dichter bij Hem en met Hem te leven. We hopen u/jou te ontmoeten!

MANNENVERENIGING
De hervormde mannenvereniging op gereformeerde grondslag “Onderzoekt de Schriften” te Bennekom heeft tot doel door gezamenlijk onderzoek van Schrift en belijdenis - onder Gods zegen - kennis van de gereformeerde beginselen uit te dragen. De mannenvereniging begint haar vergaderingen met de leden (ook belangstellenden zijn welkom) D.V. op dinsdag 5 oktober 2021. De bijeenkomsten vinden in de regel plaats op dinsdagavond elke veertien dagen, in zaal 3 van ’t Kerkheem om 19.45 uur.

BIJBELKRING
De Bijbelkring komt één maal per maand op donderdag samen, zowel ‘s ochtends als ’s avonds. Het is altijd mogelijk afwisselend te komen, net wat die dag het beste schikt. We komen ’s ochtends van 9.45 tot 11.30 uur, en ’s avonds van 19.45 tot 21.30 uur samen. Er kan vooraf koffie/thee bij het buffet (50 eurocent) gehaald worden. Om 10 uur en 20 uur beginnen we met de Bijbelstudie. In Bij-Eén staat altijd wat er die dag behandeld gaat worden. De kringleden bereiden thuis de te behandelen stof voor. De vragen worden gezamenlijk besproken, zodat een ieder zijn of haar inbreng kan leveren en vragen kan stellen.
Er is een potje voor lief en leed (50 eurocent) om met elkaar mee te leven in blijde of droeve omstandigheden. Als er 100 euro is opgehaald, wordt het naar een goed doel overgemaakt. We zijn blij, dat we weer mogen samenkomen, al blijft afstand geboden. Als er weer koren zijn, dan kunnen we ’s avonds alleen de consistorie of zaal 3 gebruiken. We hopen, dat wie kan, zoveel mogelijk ’s morgens wil komen, dan kunnen we de grote zaal gebruiken. En aanmelden kan ook nodig zijn, maar dat staat t.z.t. allemaal in Bij-één.
We willen dit seizoen het boekje van ds. J.J. ten Brinke ‘Leven bij de Dag’ behandelen n.a.v. Joël en Habakuk.

KRING GELOOFSOPVOEDING
Tijdens deze avonden bespreken we aan de hand van verschillende thema’s hoe we in het geloof met elkaar omgaan in onze gezinnen. Dit kunnen allerlei onderwerpen zijn. Soms gericht op het jonge kind een andere keer juist gericht op pubers. We bespreken en delen onze ervaringen, zorgen, vragen, waardevolle momenten en zegeningen.
Het zijn altijd goede, leerzame, ontspannen en gezellige avonden. Alle kringavonden hebben een ander onderwerp en staan los van elkaar. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom.
De avonden beginnen om 20.00 uur en zullen op woensdag of donderdagavond zijn. De data voor de eerste avond vind je t.z.t. in het kerkblad en/of de nieuwsbrief. Van harte welkom.

BIJBELGESPREKSKRING
Deze kring is bedoeld voor twintigers en dertigers, die belijdenis hebben gedaan. Heb jij korter of langer geleden belijdenis gedaan en behoefte om je geloof te verdiepen en je Bijbelkennis te vergroten? Dan ben je op deze avonden hartelijk welkom. Komend seizoen denken we samen na over Bijbelstudies uit het boekje: Leven bij de Dag van ds. J.J. ten Brinke. Dit boekje behandelt de Bijbelboeken Joël en Habakuk. Er is er altijd ruimte voor persoonlijke inbreng en eigen vragen. Dit maakt dat het waardevolle avonden zijn, waar we gesterkt in het geloof vandaan komen. We komen één keer per maand op woensdagavond bij elkaar. De avonden beginnen om 20:00 uur en vinden plaats in “t Kerkheem. Dominee Van Zetten zal de leiding hebben tijdens de avonden. Ben je benieuwd hoe een avond eruit ziet? Kom gerust een keer kijken!

MATTHEÜSKRING
De Mattheüskring is een kleine Bijbelkring die één keer in de vier weken op woensdag samenkomt in het Kerkheem (hoop dat het weer kan!). We doen dit aan de hand van een boekje. Dit keer het boekje "Mijn beeld van God” van ds. A. van Zetten. We delen met elkaar de dingen waar we tegenaanlopen of die ons juist bemoedigen. Elke avond beginnen en eindigen we met gebed en zingen 1 of meer liederen.
Wie komt onze Bijbelkring versterken? Het begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

20PLUS JONGERENGROEP
Ben jij 20+/heb je net belijdenis gedaan of gewoon nieuwsgierig én op zoek naar geloofsverdieping, geloofsontwikkeling en bemoediging? Kom dan naar de nieuw op te starten ‘20+ bijeenkomsten’. Samen met andere jongeren willen we elkaar stimuleren in het leven, vanuit een persoonlijke relatie met God.
We hopen één keer per maand op zondagavond rond 20.30 uur te starten.

CONTACTMIDDAG
De contactmiddagen worden een keer in de maand gehouden op de dinsdagmiddag van half 3 tot half 5 in ‘t Kerkheem. Elke ontmoetingsmiddag beginnen we met schriftlezing en meditatie, we zingen met elkaar en bidden voor elkaar. In de pauze is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Na de pauze is er meestal een gast met een bepaald onderwerp, soms via een klankbeeld. Deze middagen zijn bedoeld voor ouderen en alleenstaanden, belangstellenden of als u zich eenzaam voelt en graag anderen wilt ontmoeten. Voor vervoer kan ook gezorgd worden.
 
terug