VORMING en TOERUSTING VORMING en TOERUSTING
Het Groene Boekje
Het Vormings- en Toerustingsprogramma van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de
Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap te Bennekom. Naast de papieren uitgave – binnen Bennekom
bekend als “Het Groene Boekje” – is de informatie over het programma op https://www.hetgroeneboekje.nu/
te vinden. Via deze website kunt u zich ook aanmelden.
Groeien in geloof? In datzelfde Groene Boekje staan een groot aantal kringen waar u/jij van harte welkom
bent. We noemen hier:
-de Alpha cursus
-Gemeente Groeigroepen
-Geloven voor beginners
-Dertigerskring
-Catechese voor volwassenen
terug