Verenigingen

Verenigingen

Vrouwenochtend

Dit seizoen willen we alle vrouwen van jong tot oud van harte uitnodigen voor de vrouwenochtenden. De vrouwenochtend wordt elke 2e woensdag van de maand gehouden in het Kerkheem. We beginnen om 10.00 uur  en we eindigen rond 12.00 uur. Het doel van de vrouwenochtenden is om elkaar te ontmoeten en om ons te verdiepen in het Woord van God. Dit willen we komend seizoen doen aan de hand van het blad de Hervormde Vrouw. In de nieuwsbrief zal vermeld worden welke Bijbelstudie we gaan behandelen. Wat zou het mooi zijn als we elkaar kunnen helpen om dichter bij Hem en met Hem te leven. We hopen u/jou te ontmoeten!

Contactpersonen :Esther van ’t Hul (06-15387049)
                                 Anco van Roekel ( 06-23693227)

Mannenvereniging

De Hervormde Mannenvereniging op Gereformeerde Grondslag “Onderzoekt de Schriften” te Bennekom heeft tot doel door gezamenlijk onderzoek van Schrift en Belijdenis - onder Gods zegen - de kennis van de gereformeerde beginselen te verdedigen. De heren die deze avonden bezoeken behandelen een gedeelte uit het blad "de Hervormde Vaan". De bijeenkomsten vinden in de regel plaats op dinsdagavond elke veertien dagen, in ’t Kerkheem om 19.30 uur. Iedere man die interesse heeft om deze avonden bij te wonen is van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Voorzitter:
dhr. A. Pieters,
Tel: 0318-418545
E-mail: apieters52@hotmail.com

Secretaris:
dhr. J.D.C. Laurens
Tel: 0318-416396
E-mail: jdclaurens@hotmail.com

Bijbelkring
De Bijbelkring wordt een keer per maand op donderdagavond in het Kerkheem gehouden van ca. 19.45 uur tot ca. 21.45 uur. In het kerkblad worden nadere gegevens vermeld.

Contactpersoon:Corry van der Spek
                              Tel: 0318-431507
                              E-mail: corryvanderspek@planet.nl

Kring geloofsopvoeding 
Tijdens deze avonden bespreken we aan de hand van verschillende thema’s hoe we in het geloof met elkaar omgaan in onze gezinnen. Dit kunnen allerlei onderwerpen zijn. Soms gericht op het jonge kind een andere keer juist gericht op pubers. We bespreken en delen onze ervaringen, zorgen, vragen, waardevolle momenten en zegeningen. Het zijn altijd goede, leerzame, ontspannen en gezellige avonden. Alle kringavonden hebben een ander onderwerp en staan los van elkaar. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom.
De avonden beginnen om 20.00 uur en zullen op woensdag of donderdagavond zijn. De data voor de eerste avond vind je t.z.t. in het kerkblad en/of de nieuwsbrief. Van harte welkom.                     
Contactpersoon: Pauline v.d. Heuvel,
                                E-mail:   pvandenheuvel81@hotmail.com

Bijbelgesprekskring
Deze kring is bedoeld voor twintigers en dertigers, die belijdenis hebben gedaan. Heb jij korter of langer geleden belijdenis gedaan en behoefte om je geloof te verdiepen en je Bijbelkennis te vergroten? Dan ben je op deze avonden hartelijk welkom. We bespreken een Bijbelstudie uit een boekje. Hierbij is er altijd ruimte voor persoonlijke inbreng. Ook word je door de vragen aan het denken gezet met elkaar. Dit maakt dat het waardevolle avonden zijn, waar we gesterkt in het geloof vandaan komen.
We komen één keer per maand op donderdagavond bij elkaar. De avonden beginnen om 20:00 uur. Ben je benieuwd hoe een avond eruit ziet? Kom gerust een keer kijken!
Contactpersoon : Anja de Haan,
                                 E-mail: hjedehaan@gmail.com
                                  telefoonnummer 06-10454469

Mattheüskring
De Mattheüskring is een kleine Bijbelkring die 1 keer in de maand op woensdag samenkomt in het Kerkheem. We doen dit aan de hand van een boekje. Dit keer het boekje ''Opgeheven handen” van Ds. van de Veen. En in overleg nog een volgend boekje. We delen met elkaar de dingen waar we tegenaanlopen of die ons juist bemoedigen. Elke avond beginnen en eindigen we met gebed en zingen 1 of meer liederen.
 Wie komt onze Bijbelkring versterken? 
Het begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Contactpersoon : Cora de Haan  Tel: 415926.

 
terug