Veertigdagentijd 2024

“Met vallen en opstaan”…
Veertigdagentijd 2024
We gaan dit jaar samen met Petrus op weg naar Pasen.
Petrus wil niets liever dan Jezus volgen.                                                                                                               
Maar juist wanneer de tijd van Jezus' sterven steeds dichterbij komt,                                                                        
vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden.                                                                 Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus' volgeling te zijn.


Op zeven zondagen horen, lezen en zien we iets van het leven van Petrus.                                                                                                    Zeven verhalen worden zichtbaar in een zeven luik dat voorin de kerk zal staan.
Wees er bij alle zondagen…
 
terug