Rondom geloven en belijden

Rondom geloven en belijden

Rondom Belijden en Geloof

Wie een stuk verdieping wilt in zijn geloof, over belijdenis doen nadenkt, met jong en oud aan de tafel zit om in gesprek te gaan wat God, Jezus, Heilige Geest, gebed en schepping betekenen kan...is van harte uitgenodigd om aan te schuiven. 
Misschien wil je meer werk maken van je geloof omdat je je kind hebt laten dopen.
Er kunnen allerlei redenen zijn om na te denken over geloven en belijdenis doen.
We lezen een gedeelte uit het evangelie Johannes en gebruiken hoofdstukken uit het boek van Henri Veldhuis ‘Kijk op geloof’.

We komen samen in de Ichthuskerk, op een maandagavond.

Contact: am@verbania.nl

terug