Reisje senioren 13 oktober 2021 Reisje senioren 13 oktober 2021
                                      OUDERENREISJE 2021

De commissie voor het ouderenwerk van de Hervormde Gemeente wijk Oost te Bennekom
nodigt u uit voor het jaarlijks uitstapje voor ouderen, te weten mensen van 70 jaar en ouder.
De reis voert ons op 13 oktober 2021 naar het Nationaal Park de Hoge Veluwe.
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
  • Vertrek per touringcar om 09.00 uur vanaf de Krulweg, achter de Brinkstraatkerk. Denkt u aan het mondkapje;
  • Na aankomst op de Hoge Veluwe drinken we koffie met wat lekkers daarbij in het Park Paviljoen;
  • Na de koffie kunt u kiezen voor het maken van een wandeling en/of een bezoek aan het Museonder, of een fietstocht door het park op een witte fiets;
  • Wanneer iedereen weer terug is van zijn/haar activiteit, is het tijd voor het lunchbuffet in het Park Paviljoen. Het is de bedoeling de lunch om circa 12.30 uur te beginnen;
  • Na de lunch hebben we een mooie busrit met gids door het park;
  • We verwachten 15.30 uur weer naar huis te gaan en om 16.00 uur aan de Krulweg te arriveren.           

Heeft u zin om mee te gaan op 13 oktober?  Meldt u dan aan.
Het aanmelden graag vóór: 1 oktober 2021
U kunt zich opgeven bij:
Nel v.d. Berg,
Via e-mail nelvdberg48@gmail.com of per tel. 0318 412357 of 06-22662525
Wanneer u zich per mail aanmeldt, a.u.b. uw adres en telefoonnummer vermelden.

Anders dan u gewend was, is de eigen bijdrage van € 25,00 voor deze keer gewijzigd in een vrijwillige bijdrage. Dit omdat we door de coronaperikelen maar weinig activiteiten voor u hebben kunnen organiseren. Wij verzoeken u uw vrijwillige bijdrage in een envelop te doen en deze bij vertrek vanuit het park te deponeren in de daarvoor bestemde box in de touringcar.
 
Vriendelijke groet,
Namens de commissie,
Nel van den Berg en Jos Siereveld
 
terug