Ouderenwerk Ouderenwerk
CONTACTMIDDAG
Deze bijeenkomsten zijn in eerste instantie bedoeld voor oudere en alleenstaande gemeenteleden. Dit begrip is echter heel ruim. Mocht u bijvoorbeeld in het kerkblad lezen, dat een bepaalde spreker een onderwerp, dat uw bijzondere belangstelling heeft, komt behandelen dan bent u uiteraard van harte welkom!
De middagen worden georganiseerd door een commissie van dames, die werkt op verzoek van de kerkenraad. Zij worden altijd op dinsdagmiddag gehouden in ‘t Kerkheem en beginnen om 14.30 uur. Na het gezamenlijk zingen gaat een dominee voor in gebed en houdt hij een korte meditatie; meestal is dit al min of meer een inleiding op het te behandelen onderwerp later op de middag. In de pauze drinken we koffie/thee met “iets lekkers erbij”. Om ± 15.30 uur is er meestal een gastspreker die een interessant onderwerp behandelt - al dan niet met dia’s of film. Daarna is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Na zingen en dankgebed sluiten we om ± 16.30 uur de middag.

Als u vervoer nodig hebt naar ‘t Kerkheem, ook daarvoor kan worden gezorgd!
Graag wel tijdig, doch uiterlijk tot 18.00 uur op de dag vóór de contactmiddag. Aan het einde van het seizoen maken we altijd een dagtrip met een bus. Daarover komt de nodige informatie in het kerkblad.

Nu dit nog: als u dit alles hebt gelezen en u behoort tot onze doelgroep, stapt u dan eens over de drempel (van ‘t Kerkheem) en bezoekt u onze bijeenkomsten, waar ook volop gelegenheid is om met andere gemeenteleden te praten, zodat er contacten gelegd, verlevendigd of verstevigd worden. Wij verwachten u! TOT ZIENS!

Voor nadere informatie:
Els van Holland,
tel: 0318-
417066


OOG VOOR ELKAAR
‘Oog voor elkaar’ is een initiatief vanuit de diaconie. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Oog voor elkaar is er voor u wanneer u tijdelijk, kortdurend praktische hulp nodig heeft, omdat u niet in staat bent het zelf te doen. Dit kan liggen aan:
-          Het ontbreken van een goede gezondheid
-          Ouderdom
-          Geen eigen netwerk (vrienden, familie en buren e.d.)
-          Onvoldoende middelen om, het professioneel uit te laten voeren.
Wij brengen u graag in contact met vrijwilligers die iets voor hun medemens willen beteken. Zij kunnen u o.a. helpen bij:
-          Even wandelen of er met de rolstoel op uit
-          Een boodschap doen
-          Klusjes in en om het huis
-          Eten koken
-          Administratieve werkzaamheden
-          Vervoer en/of begeleiding naar huisarts/ziekenhuis/winkel
Ook een verwijzing naar De Herberg te Oosterbeek kan tot de mogelijkheden behoren. Ondersteuning en bemiddeling in de aanmelding bij deze instanties kan door de commissie geboden worden. Verder is ook het bezoeken van oudere gemeenteleden binnen deze commissie ondergebracht. Verschillende vrijwilligers bezoeken ouderen die veel alleen zijn en/of behoefte hebben aan wat meer contact.
 
Als u meer informatie wilt, als u een hulp- of begeleidingsvraag heeft of als u meer wilt weten over het vrijwilligers zijn/worden, kunt u contact opnemen met:
Ies Kastelein
Tel: 0318-415672

E- mail: ikastelein@telfort.nl
 
Mark van Wendel de Joode
Tel: 0318-431416

E-mail: madeliefje23@solcon.nl
 
Wim van der Pol
Tel: 0318-416032

E-mail: w.jvdpol@12move.nl

 
Of met socialediaconie@hervormd-bennekom.nl
terug