Nieuwsbrief Hervormd wijk West Nieuwsbrief Hervormd wijk West
Kerkdiensten volgen online MET/ZONDER beeld: Beste Gemeenteleden, Afgelopen zondag was de eerste zondag in de geschiedenis van onze gemeente, dat we als gemeente de diensten alleen via internet konden beluisteren. Misschien hebt u met het hele gezin geluisterd. Misschien luisterde u alleen en bekroop u een gevoel van eenzaamheid. Voorheen luisterden gemiddeld 45 mensen (adressen) via internet naar de kerkdiensten van wijk-west. Afgelopen zondag waren dat 138 adressen 's morgens en 110 adressen 's avonds. Weet dus, dat u beslist niet alleen was. Ook al zien we elkaar niet, we blijven verbonden. Met elkaar, maar voor alles verbonden met onze Koning en Heiland, de Heere Jezus.
 
Komende zondag worden de kerkdiensten nog steeds volgens dezelfde procedure uitgevoerd als afgelopen zondag, dus in de kerk alleen met de dominee, kerkenraadsleden, koster en organist en de gemeente wordt wederom verzocht de diensten online te beluisteren. Met dit verschil dat er komende zondag ook live meegekeken kan worden met beeld via een YouTube kanaal vanuit de kerkgebouwen zodat het plezieriger beluisteren/meekijken is.
 
Afgelopen maandag is er door Arne Vellinga een test gedaan om de diensten te kunnen streamen via YouTube, zodat u live kunt meekijken tijdens de dienst en er dus naast geluid ook beeld bij kunt hebben. De uitkomsten van deze test waren positief en vanaf zondag kunt u dan ook via onderstaande link beide diensten volgen: https://www.youtube.com/channel/UC3UVnJ3XY34BmDbirRVdsMA  
 
 
Uiteraard is het via de kerkdienstgemist internetsite ook gewoon mogelijk om de kerkdiensten te beluisteren, maar dan heeft u er dus geen beeld bij. Hierbij ook nog even de gecorrigeerde en verkorte links naar kerkdienstgemist sites: Oude Kerk:    https://kerkdienstgemist.nl/stations/313/events Ichthuskerk:    https://kerkdienstgemist.nl/stations/314/events
 
Namens de kerkenraad & de beheerder kerkdienstgemist wensen wij u gezegende diensten toe! Het is dus aan u welke keuze u maakt hierin, met beeld en geluid of alleen met geluid.
 
Met hartelijke groet, Hartelijke groet, Marius van de Poel  Wim de Haan
\

Collectes  In verband met de maatregelen om het coronavirus te bestrijden is het niet mogelijk om als gemeente fysiek bij elkaar te zijn. Hierdoor is het ook niet mogelijk om voor de diaconie en kerk te collecteren. Om hier toch in te voorzien vragen wij u de komende tijd wel te geven voor de geplande diaconale doelen en de kerk.
 
Diaconie: Zondag 22 maart: Project 10 27 - ‘Stichting Gave, omzien naar vluchtelingen’ . Zondag 29 maart: Plaatselijk jeugdwerk Zondag 05 april: Het Passion (Hummelo) Vrijdag 10 april: Op weg met de Ander U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 SNSB 094 700 3304 van de diaconie Herv. Gem. Bennekom ter attentie van het genoemde doel.
 
Kerk: De bijdrage voor de kerk kan overgemaakt worden op rekening nr: NL 13 RABO 030 700 1814 tnv het College van Kerkrentmeesters
 
Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
 
Hulpvragen ouderen: Beste leden van de Hervormde Gemeente Bennekom, De afgelopen weken zijn we allemaal in meer of mindere mate in de greep gekomen van het Corona-virus. De maatregelen om de gevolgen in te perken kunnen ons dagelijkse leven behoorlijk in de war schoppen. Zeker de risicogroepen, zoals ouderen en zieken worden beperkt in hun vrijheid en dat zal in de komende weken wellicht steeds blijven veranderen. We zien dat de gemeente een centrale rol heeft in het voorzien van hulp aan ouderen in deze tijden.  Laten we, vooral als jongeren, om de ouderen heen staan.
 
Bent u een oudere? We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt, of dat u liever binnen blijft de komende weken. Hoe moet het dan bijvoorbeeld met uw boodschappen? Voelt u zich alstublieft vrij naar mij / ons te bellen wanneer u hulp nodig hebt!
 
Aan iedereen die zich jong genoeg voelt: meld je aan bij mij, dan kan ik je toewijzen aan iemand die je kunt helpen. Het Jongeren Open Huis van Wijk-West heeft zich in ieder geval al spontaan aangeboden om te helpen bij de boodschappen. Voor alle anderen: Helpt u mee om deze boodschap door te geven aan de ouderen van de gemeente?  Kijk eens extra om u heen, is er iemand die we kunnen helpen?  
 
Teun Vogel (06 15 42 56 74) Gijs Elbertsen (06 11 88 12 29)  Gerard den Hertog (06 53 18 68 78)  Harry Brunekreeft (06 13 75 77 32)  Weet allen; God staat boven dit alles en we mogen in deze warrige tijden onze rust vinden in Hem!

  Mededeling: De paasontbijtjesactie is helaas vanwege het coronavirus uitgesteld, nadere berichtgeving volgt.
 
 
Annulering Busreis voor ouderen en alleenstaanden Op 28 april hadden we een busreis georganiseerd voor de ouderen en alleenstaanden van onze gemeente. Deze reis gaat helaas niet door i.v.m. het coronavirus. Onze excuses voor het ongemak. Namens de commissie contactmiddagen wijk West
 
 
Liturgieën: In een aparte mail zal ik u de liturgieën van beide kerkdiensten van komende zondag nog doen toekomen aangezien ze nu nog niet allebei bekend zijn zodat het plezieriger meeluisteren/meekijken is online. Wilt u dit aub ook doorgeven aan de mensen die geen email hebben. Alvast heel hartelijk dank!
terug