Missionaire Werkgroep

Missionaire Werkgroep
Doel
Als kerken hebben we een missie, een opdracht. Wij zijn de vertegenwoordigers van Jezus Christus. Toen Hij naar de hemel opsteeg, gaf Hij ons een concrete opdracht mee: “Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.” Daar hoort evangelisatie bij, missionair zijn, door anderen te helpen om Jezus Christus te leren kennen. Daartoe dienen we als gemeenteleden toegerust te worden. Hoe kunnen we als Protestantse gemeente Bennekom in wording in onze omgeving, in onze buurt en dorp, de missie van Jezus Christus uitleven, persoonlijk en als gemeente?

Ontstaan
Sinds het najaar van 2021 bestaat de Missionaire Werkgroep PG Bennekom in wording. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit de Hervormde gemeente wijk Oost en de voormalige Evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Kerk. Deze werkgroep is in opdracht en onder verantwoordelijkheid van beide kerkenraden belast met het bevorderen van het missionaire besef in onze gemeenten.

Kerk naar buiten
Vanuit diverse kerkelijke groeperingen in Bennekom is in de Coronatijd de wens gerezen om tot een centrale ontmoetingsplaats in Bennekom te komen, waar mensen ongedwongen binnen kunnen lopen. Dit heeft in september 2021 geleid tot het instellen van een stuurgroep, waarin alle geloofsgenootschappen in Bennekom zijn vertegenwoordigd. De Missionaire werkgroep participeert hierin mee. Een opgesteld visie- en missiedocument is inmiddels door alle kerken onderschreven. Werkgroepen onderzoeken inmiddels de mogelijkheden v.w.b. huisvesting, financiële mogelijkheden en organisatie. Dit is een kans om ons te wortelen in het dorp, samen te werken met andere kerken, niet-kerkelijke groepen en netwerken. Zo is er contact met de burgerlijke gemeente Ede.

Vaste activiteiten
Lectuurverspreiding d.m.v. de Elisabethbode. Dit magazine, dat ingaat op actuele geloofs- levens- en zingevingsvragen wordt eenmaal per twee weken  in Bennekom bezorgd met als doel dit blad door geven aan buren en/of vrienden om mensen kennis te laten maken met het geloof, waarna zij zelf abonnee kunnen worden. Voor abonnementen, zie de betreffende colofon in het kerkblad  Bij-Eén.

Participatie in het Bennekoms Evangelisatie Overleg. Samen met de Hervormde gemeente Wijk West, de Vrije Evangelische gemeente en de Christelijk Gereformeerde Kerk wordt een kraam op de Dickens Fair ingericht. Tevens wordt bij voldoende deelname een Alpha-cursus aangeboden om mensen (opnieuw) kennis te laten maken met het geloof of om dat te verdiepen.
Daarnaast wordt met Pasen, Pinksteren en met Kerst een folder huis-aan-huis bezorgd in Bennekom.

Als vast onderdeel zal de column in het kerkblad, die dient tot opbouw van de missionaire gemeente,  worden voortgezet. Tevens staan in de kerkgebouwen een Bible Boxen met Nieuwe Testamentjes in veel talen om door te geven aan mensen die op zoek zijn naar God.

Overige activiteiten
Uit de volgender activiteiten zal jaarlijks bij het opzetten van een werkplan een keuze worden gemaakt en kunnen voor de organisatie ook andere gemeenteleden worden ingeschakeld:
  • Bij voldoende aanmeldingen het verzorgen van een Alphacursus;
  • Activiteiten rond Pasen en Kerst;
  • Een Pinksterdient in de open lucht;
  • Activiteiten rond de Kerkproeverij;
  • Het organiseren van een concert en/of musical.
terug