Niek Jelier wordt gedoopt. zoon van Pieter en Yvonne Jelier-Honders

zondag 18 september 2022 om 09.30

Ichthuskerk Doopdienst
Voorganger(s): mevr. ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel

terug