Jaardoel collecte

Het Anker
Jaardoel collecte

Het Anker Charlois (diaconaal jaardoel 2023). 

In Rotterdam groeit 1 op de 5 kinderen op in armoede. Al 67 jaar is Het Anker een gastvrije plek in de achterstandswijken Carnisse en Oud-Charlois in Rotterdam. De kernactiviteiten van Het Anker zijn de wekelijkse club voor kinderen, tieners en senioren en de zomervakanties voor kinderen en dames. Voor de deelnemers zijn deze vakanties vaak de enige mogelijkheid om op vakantie te gaan vanwege armoede. Daarnaast organiseert Het Anker musical les voor kinderen, vakantieactiviteiten en buurtactiviteiten, samen met allerlei organisaties in de wijk. 

 

Het doel voor 2022-2023 is om de bewoners van Carnisse en Oud-Charlois houvast te bieden. Ze hebben behoefte aan iemand naast zich; een helpende hand en luisterend oor. Het Anker stimuleert het wij-gevoel en werken aan een netwerk. Er is veel eenzaamheid, armoede en zorgen, in die situatie biedt Het Anker graag actief hulp. Kernwaarden zijn: gastvrijheid, meedenken, helpen en ondersteunen. Tijdens de wekelijkse activiteiten is er aandacht voor Bijbelse verhalen, zang en gebed. 

 

Het Anker Charlois is in 2023 het diaconaal jaardoel. Dit jaar zal er vijf keer voor Het Anker gecollecteerd worden en voor elke collecte zal een specifieke activiteit van Het Anker centraal staan. Voor deze eerste collecte zijn dat de wekelijkse kinderclubs voor kinderen van 4-12 jaar. Tijdens deze wekelijkse kinderclubs horen en bespreken de kinderen een verhaal uit de Bijbel en doen ze een ontspannende activiteit met elkaar. Het Anker werkt met professionals, er is een veilige en vertrouwde sfeer voor de kinderen. Ook is er altijd eten of fruit beschikbaar als kinderen honger hebben. Het gebeurt dat kinderen thuis blijven uit school omdat ze ziek zijn, maar wel op club komen! 

 

Het Anker is volledig afhankelijk van giften. Voor 30 euro kan één kind een maand naar club, helpt u mee dit voor veel kinderen mogelijk te maken? 

 

terug