Gedenkcentrum Gedenkcentrum
• Plek van gedenken en meeleven.
 
In een schrijven van de drie wijkkerkenraden dd. 22 januari 2008 wordt aan het College van Kerkrentmeesters een aanbeveling gedaan inzake het inrichten van de zijbeuken van de kerk.
Daar wordt genoemd een plek te creëren voor “ niet alleen iets waar de namen van overledenen genoemd zijn, maar ook iets waar de namen van gedoopten zichtbaar zijn”.
In de zuidbeuk van de kerk, bij en om de vroegere avondmaalstafel, zijn drie elementen opgesteld, ontworpen door twee gemeenteleden: Eveline Kieskamp en Huib van den Heuvel.
 
De twee buitenste om de overledenen te gedenken en in het  middelste element worden de pas gedoopte kinderen aan u voorgesteld.
 
De elementen zijn van hetzelfde materiaal gemaakt als de meubels in het liturgisch centrum, donker wengé hout, licht berkenhout, glas en geel messing.
 
De vorm van de bovenkanten van de elementen voor de overledenen symboliseren de gewelven en het dak van de kerk waar zij eens kwamen. In het midden is van glas een symbool van het kruis aangebracht.
 
Het element van de doop is van licht hout en de vorm van deze bovenkant symboliseert de deuren in onze kerk, waardoor zij voor het eerst in onze gemeente binnengedragen zijn.
In het midden is hier op een glazen ondersteuning het doopvont geplaatst waaruit vroeger gedoopt werd. Veel gemeenteleden van onze kerk zijn uit dit doopvont gedoopt.
 
Hoogst waarschijnlijk heeft deze doopschaal in vroeger tijden in een houder aan de zijkant van de toenmalige kansel gehangen.
 
Aan deze elementen worden aan koperen stangen, kaarten opgehangen.
Van overledenen is dit de rouwkaart meestal “hun laatste bericht”.
Daarop kunnen we lezen wie deze mens was, wanneer hij of zij overleden is, en vooral de tekst of het gedicht, waar ze veel aan gehad hadden en die ze op deze manier nog aan ons willen meegegeven.
Ook kunnen we de achtergeblevenen, de familie, daarop vinden, zodat we vooral met hen kunnen meeleven.
 
Van alle in onze gemeente gedoopte kinderen maken we een kaartje, met daarop uiteraard de naam van het kind maar ook de geboortedatum, de doopdatum, de namen van de ouders en vooral ook de tekst die dit kindje bij de doop meekreeg.
 
Zo is dit niet alleen een aankondiging van de blijde en droeve gebeurtenissen, maar ook onderstreept met teksten die óf aan het eind, óf aan het begin van dat leven belangrijk waren.
 
Op deze manier kunt u als gemeenteleden meeleven met ouders of familieleden die we in ons midden hebben. 
terug