Kerkbalans Kerkbalans

Actie Kerkbalans Graag vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans. Allereerst willen wij de lopers bedanken, fijn dat er weer genoeg mensen bereid zijn gevonden om hier tijd en energie in te steken. De actie gaat zaterdag 13 januari van start en in de week van 15 januari worden de enveloppen bij u thuis bezorgd. Op de enveloppen staat een retouradres vermeld, als u in de gelegenheid bent wordt het erg gewaardeerd als u de enveloppe zelf naar het retouradres brengt. Mocht dit een probleem voor u zijn, dan wordt de enveloppe in de week van 22 januari bij u opgehaald. Ook dit jaar wordt van u, door middel van deze actie, een financiële bijdrage voor de kerk gevraagd. Voor het jaar 2024 is er een tekort in de begroting van ruim € 50.000. We brengen dit tekort extra onder uw aandacht. Voor het toekomstige behoud van twee predikantsplaatsen is het van wezenlijk belang dat we een sluitende begroting krijgen. Dit jaar worden er ongeveer 1.000 folders bezorgd. Een snelle rekensom zou betekenen dat als iedere ontvanger van een folder tenminste € 50 meer kan bijdragen dan vorig jaar het tekort kan worden opgevangen. We beseffen dat niet iedereen meer kan bijdragen dan vorig jaar, maar we vragen u wel om bij uw overwegingen voor de toezegging van 2024 rekening te houden met het tekort en nog eens extra te beoordelen of het mogelijk is om dit tekort met elkaar op te vangen. Namens het College van Kerkrentmeesters alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

terug