Identiteit

Identiteit
Welkom bij wijkgemeente Oost, een geloofsgemeenschap waarin u wordt uitgenodigd om te groeien in geloof en zorg voor de naaste. Wij geloven in de God van de Bijbel - Vader, Zoon en Heilige Geest - die ons oproept om te leven vanuit de verzoening door de gekruisigde en opgestane Heer en deze boodschap te delen met velen.

Wijkgemeente Oost kenmerkt zich door een eigenheid waarin het Woord van God en het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus centraal staan. Dat is onze geloofsinhoud en de gemeente wil daaruit elke zondag gevoed worden.
In de eredienst hechten we daarbij waarde aan een juiste balans tussen alle leeftijden en geledingen in onze wijkgemeente. Wij staan met één been in de traditie en met het andere in het heden.
De eredienst heeft in voor onze wijk een centrale plaats. Het is ons visitekaartje, wij worden er in herkend.

Kerkbrief
Wanneer u met onze wijkgemeente mee wilt leven en actueel nieuws wilt ontvangen, kan dit via de kerkbrief die iedere vrijdag wordt opgesteld en verspreid via de gemeentemail. Opgeven voor de kerkbrief kan bij de scriba, scriba-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl

 

Teksten en gebeden

God, hoe vaak zegt U niet in de Bijbel:
“Wees niet bang”.
Maar het lukt ons niet.
Geef ons vrede, Heer moedig ons aan.
Wij bidden: genees de zieken,
wees in quarantaine hen nabij.
Zegen het eten dat hun wordt gebracht,
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,
laat er een vaccin gevonden worden,
help degenen die inkomen mislopen.
God,
zie om naar alle mensen in nood.
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen,
maar meer nog: U omsluit ieder van ons,
U legt uw hand op ons.
Doe ons wonen in uw beschutting.
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde
waar geen pest meer rondwaart in het donker,
waar de volken genezing vinden.

(Wim Houtman/Nederlands Dagblad)

 
terug