Identiteit

Identiteit
Welkom bij wijkgemeente Oost, een geloofsgemeenschap waarin u wordt uitgenodigd om te groeien in geloof en zorg voor de naaste. Wij geloven in de God van de Bijbel - Vader, Zoon en Heilige Geest - die ons oproept om te leven vanuit de verzoening door de gekruisigde en opgestane Heer en deze boodschap te delen met velen.

Wijkgemeente Oost kenmerkt zich door een eigenheid waarin het Woord van God en het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus centraal staan. Dat is onze geloofsinhoud en de gemeente wil daaruit elke zondag gevoed worden.
In de eredienst hechten we daarbij waarde aan een juiste balans tussen alle leeftijden en geledingen in onze wijkgemeente. Wij staan met één been in de traditie en met het andere in het heden.
De eredienst heeft in voor onze wijk een centrale plaats. Het is ons visitekaartje, wij worden er in herkend.

Wanneer u met onze wijkgemeente mee wilt leven en actueel nieuws wilt ontvangen, kan dit via de wijknieuwsbrief, die iedere vrijdag digitaal verschijnt en/of het kerkblad. Voor de wijknieuwsbrief kunt u zich opgeven via nieuwsbrief-wijk-west@hervormd-bennekom.nl. Een kerkbladabonnement kunt u afsluiten via het kopje kerkelijk bureau.

 

Teksten en gebeden

God, hoe vaak zegt U niet in de Bijbel:
“Wees niet bang”.
Maar het lukt ons niet.
Geef ons vrede, Heer moedig ons aan.
Wij bidden: genees de zieken,
wees in quarantaine hen nabij.
Zegen het eten dat hun wordt gebracht,
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,
laat er een vaccin gevonden worden,
help degenen die inkomen mislopen.
God,
zie om naar alle mensen in nood.
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen,
maar meer nog: U omsluit ieder van ons,
U legt uw hand op ons.
Doe ons wonen in uw beschutting.
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde
waar geen pest meer rondwaart in het donker,
waar de volken genezing vinden.

 
 
Kerkbrief Kerkbrief
Wanneer u met onze wijkgemeente mee wilt leven en actueel nieuws wilt ontvangen, kan dit via de kerkbrief die iedere vrijdag wordt opgesteld en verspreid via de gemeentemail. Opgeven voor de kerkbrief kan bij de scriba, scriba-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl
 
 
Teksten en gebeden Teksten en gebeden
God, hoe vaak zegt U niet in de Bijbel:
“Wees niet bang”.
Maar het lukt ons niet.
Geef ons vrede, Heer moedig ons aan.
Wij bidden: genees de zieken,
wees in quarantaine hen nabij.
Zegen het eten dat hun wordt gebracht,
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,
laat er een vaccin gevonden worden,
help degenen die inkomen mislopen.
God,
zie om naar alle mensen in nood.
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen,
maar meer nog: U omsluit ieder van ons,
U legt uw hand op ons.
Doe ons wonen in uw beschutting.
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde
waar geen pest meer rondwaart in het donker,
waar de volken genezing vinden.
 
 
VORMING en TOERUSTING VORMING en TOERUSTING
Het Groene Boekje
Het Vormings- en Toerustingsprogramma van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de
Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap te Bennekom. Naast de papieren uitgave – binnen Bennekom
bekend als “Het Groene Boekje” – is de informatie over het programma op https://www.hetgroeneboekje.nu/
te vinden. Via deze website kunt u zich ook aanmelden.
Groeien in geloof? In datzelfde Groene Boekje staan een groot aantal kringen waar u/jij van harte welkom
bent. We noemen hier:
-de Alpha cursus
-Gemeente Groeigroepen
-Geloven voor beginners
-Dertigerskring
-Catechese voor volwassenen