samenwerkende gemeente samenwerkende gemeente
Onze wijkgemeenten werken hartelijk samen met elkaar en anderen.

Wijkgemeente Oost en wijkgemeente West ontmoeten elkaar in de algemene kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en de diaconie.
Namens de hervormde gemeente is er een kerkelijk bureau.  
We organiseren gezamenlijk een Kerkpleinmarkt en geven met de Brinkstraatkerk het kerkblad 'Bij-Eén' uit. 

Ds. A. van Zetten doet intrede in hervormd Bennekom
terug