De Paasviering voor 70-plussers is dit jaar gepland op dinsdag 19 maart.

De Paasviering voor 70-plussers is dit jaar gepland op dinsdag 19 maart.

Zoals in de vorige Bij-Eén al aangegeven, vindt u hier meer informatie
over de viering.
U wordt van harte uitgenodigd voor de Paasviering op dinsdag 19 maart aanstaande in 't Kerkheem. Vanaf 15.30 uur is er koffie/thee en wat lekkers, de viering begint om 16.00 uur. De meditatie wordt verzorgd door onze wijkpredikant ds Anne Verbaan. Jannie Wichards begeleidt ons op piano en Jan van Haren op trompet. Na de viering serveren we zoals gebruikelijk een broodmaaltijd. Uiterlijk 18.30 uur is ons samenzijn ten einde.
Er wordt geen eigen bijdrage meer gevraagd. Wel zal na afloop bij de uitgang een collecte gehouden worden.
Wilt u de middag bijwonen dan kunt u zich t/m zaterdag 16 maart telefonisch of per mail aanmelden bij Bep Rigter, email: e.rigter8@outlook.com
telefoonnr: 0318 41 75 52.  Voor vervoer kan worden gezorgd.
Wij hopen op een fijne viering en een grote opkomst.

Namens de commissie ouderenwerk
Everdina Vermeulen

 
terug