COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters. Zij worden bijgestaan door een commissie van bijstand. 

Administratie: kerkelijk bureau. Rekeningnummers: NL13RABO0307001814 of NL22SNSB0946485410
terug