Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO) Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO)
BEO
De Gereformeerde Kerk, de PKN (wijk Oost en West), de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente ontmoeten elkaar in het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO). Het BEO is een initiatief waarin plaatselijke kerken zich in een veelkleurige verentooi presenteren aan alle inwoners van Bennekom. Het BEO bestaat sinds 1998 en vergadert 3x per jaar.

Wat doet het BEO concreet?
Activiteiten die vanuit het BEO worden ondernomen zijn:
  • de persoonlijke bezorging van een folder bij de christelijke feestdagen: Kerst, Pasen en Pinksteren.
  • deelname aan de zg. Dickensmarkt in Bennekom. Een plaatstelijk initiatief rond kersttijd waarin standaard ook een kraam is ingeruimd voor het BEO. De kraam is bedoeld om passanten op een aantrekkelijke, laagdrempelige manier te attenderen op de boodschap van het Evangelie.
  • koffie-ochtenden die voor iedereen open zijn. Een maandelijkse gebeurtenis waarin sprekers a.d.h.v. actuele en interessante onderwerpen laten zien hoe het Evangelie waar ook ter wereld kracht heeft. Ochtend om elkaar, ongeacht achtergrond of kerkelijke voorkeur, te bemoedigen en perspectief te geven.

Hieronder lichten we 1 van de activiteiten van het BEO eruit, te weten: het bezorgen van de folder.
Een folder?
Al vele jaren zorgt het BEO voor een folder bij de christelijke feestdagen:
Een BEO-folder bevat een korte uitleg over het christelijke feest in eigentijdse woorden. Eén aspect uit het feest wordt eruit gelicht en verbonden met het dagelijks leven van de lezers. Of er wordt aangesloten bij een actuele gebeurtenis. In de folder staat verder een overzicht van de diensten van alle protestantse kerken in Bennekom. De folder wordt afgesloten met een pakkend gedicht.

Hoe wordt de folder verspreid?
De folders worden bezorgd op alle adressen in Bennekom. In onze gemeente (wijk West) zijn er een aantal leden die deze folder bezorgen, als brievenbuspost in een vaste wijk.
De meesten van hen doen dit al jaren trouw, sommigen zijn onlangs gestart. Daarnaast wordt een steeds wisselend deel van de adressen geselecteerd voor persoonlijke overhandiging. We bellen aan en vragen of we namens alle protestante kerken in Bennekom een folder mogen geven. De meeste mensen waarderen dit gebaar; sommigen reageren neutraal en enkelen duidelijk afwijzend.
Het voordeel van persoonlijke overhandiging is dat de folder bijna altijd daadwerkelijk gelezen wordt èn ook dat de kerken zodoende 'een gezicht krijgen'. Verder kunnen de bezorgers een persoonlijke wens doorgeven of zelfs een gesprek aanknopen.

Wat kan ik doen?
Heeft u / heb jij interesse om iets voor het BEO te betekenen of heb je ideeën?
Meld u/je dan bij de vertegenwoordiger van onze wijk (1) in het BEO.
Matthijs Janssen, Anemoon 16, Bennekom, e-mail: MJanssen@alysis.nl
of bij de secretaris van de ZEC: Daniel Post, e-mail: postdaniel@hotmail.com
terug