beleidsplan beleidsplan


 

Beleidsplan vanaf 2023
Hervormd wijk oost

Opgesteld door:         Kerkenraad
Versie:                        1.1
Hierbij een vernieuwd beleidsplan dat geen lijvig boek wil zijn maar een leidraad voor het kerk zijn van vandaag en morgen. Het mag ons helpen ons bij de les te houden. Het geeft ons richting en vaart. Het geeft ons ook de ruimte om van koers te veranderen als het nodig is. De tijd van geloven, leven en kerken vraagt daarom.
Wijk Gemeente Oost is een deel van de Protestantse Kerk in Bennekom. Ze is een geloofsgemeenschap waar we worden uitgenodigd om te groeien in geloof en de zorg voor de ander. Wij geloven in de God van de Bijbel - Vader, Zoon en Heilige Geest - die ons oproept om te leven vanuit de verzoening door de gekruisigde en opgestane Heer. Deze boodschap willen we vieren en delen met velen. In de zondagse dienst staat dit centraal maar het heeft betekenis voor alle dagen. We zoeken een balans met de traditie en het heden voor alle generaties. 
Een beeld dat past om de komende jaren kerk te zijn voor alle leeftijden in en met het dorp is wellicht de vuurtoren.
 • De kerk is als een vuurtoren in deze donkere wereld.
 • Een vuurtoren als een herkenbare plek die licht geeft in het donker.
 • Een plek die richting geeft. Een plek die veiligheid biedt in rustige tijden maar ook in stormachtige tijden.
Hieronder enkele teksten die ons daarbij inspireren.
VEILIGHEID
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig. Spr. 18:10
VOLGEN
Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Joh. 8: 12
ZICHTBAAR
Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in het huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Matt. 5: 14-16

 
We verlangen ernaar dat de kerk een plaats heeft in ons leven en in ons dorp. Zij is een vast punt, gastvrij en laagdrempelig voor kinderen, tieners en volwassenen. Niet voor iedereen is de weg naar de kerk vanzelfsprekend maar ze wil er wel zo mogelijk voor een iedereen zijn. Het mag er in de kerk "warm aan toe gaan".
Er is ruimte voor geloof, gebed en eredienst. Tegelijkertijd is het een plaats van ontmoeting, verbinding leggen tussen God en mens, tussen jong en oud, tussen generaties. Een veilige plaats om op verhaal te komen in alles wat je overkomt. We dragen daarom ook letterlijk zorg voor de plaats van samenkomen.

In diezelfde kerk gaat het ook ergens over. Het gaat over het Licht van Christus. In de erediensten maar in allerlei werk dat er in en rond die kerkgemeenschap gebeurt, gaat het om dat Licht. Het is onze drijfveer. Tegelijkertijd is dat niet voor ieder mens het geval.
Soms is dat Licht versluierd geraakt door de kerk zelf of juist door dat drukke leven van schoolgaan, werken en presteren. Soms is de zorg zo groot in gezinnen en mensenlevens dat dat Licht van Christus verduisterd is. Soms knippert het licht waardoor de verbondenheid met elkaar en met God onzichtbaar lijkt. Toch is het onze taak om dat Licht zichtbaar te laten zijn voor een ieder.
“Een laagdrempelige gemeente waar Licht wordt doorgegeven...”
We willen ons als kerk niet verstoppen maar op allerlei momenten zichtbaar zijn en blijven. Het licht van de vuurtoren kan troost bieden, vertrouwen schenken en ook richting geven. We verlangen ernaar dat het Licht van Christus, door ons kerk zijn, hoe menselijk soms ook, ruimte heeft en krijgt. Dat kan in de erediensten, de ontmoetingen met koffiedrinken rondom de diensten als ook het meedoen in kringwerk of actieve betrokkenheid bij het inloophuis.
 
We willen inzetten op:
 • De kerk als een thuisplek voor iedereen: aandacht voor alle leeftijden
 • De kerk als een plaats waar we verbindingen leggen tussen de generaties
 • De kerk heeft een traditie maar spreekt in deze tijd: evangelie voor ieder mens!
 • Helderheid en goede PR over wat we doen
 • De samenwerking koesteren en ruimte geven met de andere kerken in ons dorp, in het bijzonder de Gereformeerde Kerk en Wijk West
 • De kerk wil er voor het dorp zijn


 
Met bovenstaande richting en inzet in gedachten zijn de volgende items concreet:
 • Lichte organisatie met vaste basis: eredienst en pastoraat
 • Alle generaties betrekken in de viering van de zondag
 • Onderlinge betrokkenheid en aandacht blijven stimuleren
 • Stream/beam maakt de toegang tot de kerkdienst eenvoudiger
 • Ruimte geven aan nieuwe initiatieven als
  • Stilte wandeling, lofprijzing diensten dorp breed     
  • Kinderdiensten e.d. zonder dat alles ook direct een vaste traditie moet worden
 • Activiteiten organiseren voor jong & oud: koken, knutselen, muziek maken, werken in de tuin...
 • Zorg dragen voor goed klimaat in de kerk zodat veel mensen zich thuis kunnen voelen
 • 'Groene' initiatieven
 • Goede zichtbaarheid van de diaconie voor de hulpvragen
 • PR verbeteren waar mogelijk
                                                                                                                                


 
terug