Fruit bezorgd bij 10 woon-zorginstellingen, Fruit bezorgd bij 10 woon-zorginstellingen,

Namens de gezamenlijke diaconieën is er in de eerste 2 weken van mei fruit bezorgd bij 10 woon-zorginstellingen in Bennekom.

Plaatsen waar mensen met diverse beperkingen wonen. Deze locaties hebben te maken met vergaande en beperkende maatregelen t.a.v bezoek ontvangen, naar buiten gaan en veelal niet mogen deelnemen aan de voorheen gebruikelijke dagactiviteiten. .

Als extra steuntje in de rug voor cliënten en personeel eens iets lekkers en gezonds. De dozen met fruit werden hartelijk onthaald.

Woonvorm Vossenhol heeft de tovertafel al aangeschaft ( gespaard via Ede Doet) en maakt er met plezier gebruik van!Op 11 mei j.l. zijn op onderstaande zes locaties in totaal tien dozen met fruit door en vanuit de diaconieën van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk bezorgd.
lees meer »
 
Youtube Uw kerkdienst LIVE te beleven ! Youtube Uw kerkdienst LIVE te beleven !

WIJK WEST Klik Hier

WIJK OOST Klik Hier

 

lees meer »
 
Do not Worry Do not Worry
Om naar te luisteren klik HIER
 
gebed gebed
God, hoe vaak zegt U niet in de Bijbel:
“Wees niet bang”.
Maar het lukt ons niet.
Geef ons vrede, Heer moedig ons aan.
Wij bidden: genees de zieken,
wees in quarantaine hen nabij.
Zegen het eten dat hun wordt gebracht,
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid,
laat er een vaccin gevonden worden,
help degenen die inkomen mislopen.
God,
 zie om naar alle mensen in nood.
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen,
maar meer nog: U omsluit ieder van ons,
U legt uw hand op ons.
Doe ons wonen in uw beschutting.
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde
waar geen pest meer rondwaart in het donker,
waar de volken genezing vinden.
 
 
Nieuwsbrief Hervormd wijk West Nieuwsbrief Hervormd wijk West
lees meer »
 
Bericht namens de gezamelijke diakonie: Bericht namens de gezamelijke diakonie:
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat de sociale diakonie een werkgroep heeft opgezet om extra ouderhulp te bieden tijdens deze weken van het Corona-virus. Bent u een oudere, of heeft u hulp nodig, voelt u zich dan vrij om gebruik te maken van de hulp van de jongeren van de gemeente. Zij kunnen bijvoorbeeld veilig voor u boodschappen doen zodat u binnen kunt blijven. Meer informatie staat in de nieuwsbrief en op de website. Laten we als gemeente om onze ouderen heen staan.
 
 
Beste leden van de Hervormde Gemeente Bennekom, Beste leden van de Hervormde Gemeente Bennekom,

De afgelopen weken zijn we allemaal in meer of mindere mate in de greep gekomen van het Corona-virus. De maatregelen om de gevolgen in te perken kunnen ons dagelijkse leven behoorlijk in de war schoppen. Zeker de risico groepen, zoals ouderen en zieken worden beperkt in hun vrijheid en dat zal in de komende weken wellicht steeds blijven veranderen.
We zien dat de gemeente een centrale rol heeft in het voorzien van hulp aan ouderen in deze tijden. Laten we, vooral als jongeren, om de ouderen heen staan.
Bent u een oudere? We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt, of dat u liever binnen blijft de komende weken. Hoe moet het dan bijvoorbeeld met uw boodschappen? Voelt u zich alstublieft vrij naar mij / ons te bellen wanneer u hulp nodig hebt!
Aan iedereen die zich jong genoeg voelt: meld je aan bij mij, dan kan ik je toewijzen aan iemand die je kunt helpen. Het Jongeren Open Huis van Wijk-West heeft zich in ieder geval al spontaan aangeboden om te helpen bij de boodschappen.
Voor alle anderen: Helpt u mee om deze boodschap door te geven aan de ouderen van de gemeente? Kijk eens extra om u heen, is er iemand die we kunnen helpen?

Teun Vogel (06 15 42 56 74)
Gijs Elbertsen (06 11 88 12 29)
Gerard den Hertog (06 53 18 68 78)
Harry Brunekreeft (06 13 75 77 32)

Weet allen; God staat boven dit alles en we mogen in deze warrige tijden onze rust vinden in Hem!

Als RvKB willen we u verzoeken gehoor te geven aan de oproep de klokken te luiden op de woensdagen 18 en 25 maart en 1 april, van 19.00 – 19.15 uur. Als ‘Klokken van Troost en Hoop’.
 
 
Veertigdagentijd 2020

Veertigdagentijd 2020
 

Dit jaar wordt er geen Veertig dagen boekje uitgegeven, PKN breed zoals we de laatste jaren gewend waren. Voor wie het mist: er is een landelijke uitgave van een veertigdagenboek voor iedere dag. Er is ook een App. Wel zal er zes weken lang voor iedere week weer een mooie quote, een Bijbelgedeelte, een gebed of gedicht komen te  staan in de kerkbrief en op de website van Wijk Oost en de Brinkstraatkerk.

Tevens willen we van harte aansluiten bij het project van de werkgroep Kerk Milieu en Samenleving : 40 dagen samen duurzaam Bennekom. Zorg voor de schepping hoort bij het leven met God en bij de kern van het christelijk geloof. Op zaterdag 21 maart zijn er verschillende activiteiten en een workshop in de Brink (10.00 15.00 uur).

Veertigdagentijd en gezamenlijk eten

Tijdens de veertigdagentijd zullen er twee maaltijden georganiseerd worden. Het is de bedoeling dat er een maaltijd klaar staat waar u en jij bij aan kunt sluiten. Als u wilt kan u natuurlijk ook helpen in de voorbereiding! Na de maaltijd is er een kort avondgebed met als thema “onderweg naar Jeruzalem”.

Data: maandag 16 maart en vrijdag 3 april.

Kerkheem: 18.30 uur tot 19.45 uur

Mocht u of jij alleen het Avondgebed willen bij wonen: 19.30 uur in de Kerk (ingang Kerkheem)

Daarna kunt u of jij gewoon weer naar het koor, vergadering e.d. We begroeten jullie en u graag. Opgaven van komst is gemakkelijk: am@verbania.nl

IVM landelijk beleid , gaan deze activiteiten niet door. Na 31 maart wordt er opnieuw beken wat te doen.!

 
Welkom

Welkom
Welkom bij de Hervormde Gemeente van Bennekom.
U vindt hier informatie over onze kerkdiensten en activiteiten. Ook vindt u meer informatie over de signatuur van de twee wijken waaruit onze kerkelijke gemeente bestaat.
- commissie website -.
Suggesties kunt u sturen naar
webmaster@hervormd-bennekom.nl
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Klik op het plaatje voor de kerkdiensten
 
 
Foto-Album

Foto-Album
lees meer »
 
Informatie gebouwen

Informatie gebouwen
lees meer »
 
Gedenkcentrum Gedenkcentrum
lees meer »
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring
Privacyverklaring.protestantsekerk.