Korte gebedsdienst woensdag 25 maart Korte gebedsdienst woensdag 25 maart
Klik hier om het  terug te zien.
 
inzamelingsactie voedselbank

inzamelingsactie voedselbank
vrijdagmorgen 27 maart is het Kerkheem gewoon open voor de voedselbank.
Daar kunt uw ,uw bijdrage inleveren .
lees meer »
 
Annulering clubkamp 2020

Annulering clubkamp 2020
lees meer »
 
Nieuwsbrief Hervormd wijk West Nieuwsbrief Hervormd wijk West
lees meer »
 
De eerste harten zijn binnen De eerste harten zijn binnen

Anne Verbaan

En hier nog meer....
Iedere woensdagmiddag is de Ichthuskerk open.
Om gewoon even te zitten, een kaars aan te steken, iets op te schrijven…
Om 16.30 uur zal er een gezamenlijk gebed worden uitgesproken.
Wie hier bij wil zijn is welkom, zelf zal ik er aanwezig zijn.
 
Wel de voorzorgsmaatregelen in achtnemen.
 
Handen wassen.
Afstand houden.
En geen handen geven

 

De geknutselde harten kunnen de mensen dan ook zien.
Spullen voor de voedselbank kunnen geleverd worden, zie de kerkbrief van deze week…
 
lees meer »
 
Bericht namens de gezamelijke diakonie: Bericht namens de gezamelijke diakonie:
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat de sociale diakonie een werkgroep heeft opgezet om extra ouderhulp te bieden tijdens deze weken van het Corona-virus. Bent u een oudere, of heeft u hulp nodig, voelt u zich dan vrij om gebruik te maken van de hulp van de jongeren van de gemeente. Zij kunnen bijvoorbeeld veilig voor u boodschappen doen zodat u binnen kunt blijven. Meer informatie staat in de nieuwsbrief en op de website. Laten we als gemeente om onze ouderen heen staan.
 
 
Beste leden van de Hervormde Gemeente Bennekom, Beste leden van de Hervormde Gemeente Bennekom,

De afgelopen weken zijn we allemaal in meer of mindere mate in de greep gekomen van het Corona-virus. De maatregelen om de gevolgen in te perken kunnen ons dagelijkse leven behoorlijk in de war schoppen. Zeker de risico groepen, zoals ouderen en zieken worden beperkt in hun vrijheid en dat zal in de komende weken wellicht steeds blijven veranderen.
We zien dat de gemeente een centrale rol heeft in het voorzien van hulp aan ouderen in deze tijden. Laten we, vooral als jongeren, om de ouderen heen staan.
Bent u een oudere? We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt, of dat u liever binnen blijft de komende weken. Hoe moet het dan bijvoorbeeld met uw boodschappen? Voelt u zich alstublieft vrij naar mij / ons te bellen wanneer u hulp nodig hebt!
Aan iedereen die zich jong genoeg voelt: meld je aan bij mij, dan kan ik je toewijzen aan iemand die je kunt helpen. Het Jongeren Open Huis van Wijk-West heeft zich in ieder geval al spontaan aangeboden om te helpen bij de boodschappen.
Voor alle anderen: Helpt u mee om deze boodschap door te geven aan de ouderen van de gemeente? Kijk eens extra om u heen, is er iemand die we kunnen helpen?

Teun Vogel (06 15 42 56 74)
Gijs Elbertsen (06 11 88 12 29)
Gerard den Hertog (06 53 18 68 78)
Harry Brunekreeft (06 13 75 77 32)

Weet allen; God staat boven dit alles en we mogen in deze warrige tijden onze rust vinden in Hem!

Als RvKB willen we u verzoeken gehoor te geven aan de oproep de klokken te luiden op de woensdagen 18 en 25 maart en 1 april, van 19.00 – 19.15 uur. Als ‘Klokken van Troost en Hoop’.
 
 
40 Dagentijd 40 Dagentijd
Op weg naar Pasen (week 6)
Lezen: Johannes 11 : 1-4 en 17-44

'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft'. Johannes 11 : 25

'De verschillende reacties van de vrouwen en de mensen om Jezus
heen zijn herkenbaar wanneer we denken aan onze eigen rouwervaringen.
Het gevoel dat God ver weg is, afwezig. De hoop wellicht dat Hij
wél iets kan betekenen. Jezus lijkt misschien ver en onverschillig, maar
Hij is er (al is het op zijn tijd en niet de onze). Jezus is er in het verdriet
en huilt mee. Jezus is de opstanding en het leven. Niet alleen maar
'sta op', nee er komt iets achteraan. Léven, dat is wat we bij hem vinden.

Gebed
'Houd ons Heer,
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.'

Omzien naar
In deze zeer onzekere en moeilijke periode van het Coronavirus zijn
veel mensen aan huis gebonden. Stuur een mooie kaart aan iemand die
dat goed kan gebruiken. Of pak eens vaker de telefoon en bel naar
iemand waarvan u denkt dat hij of zij eenzaam is.
We denken dan vooral aan de kwetsbare groep ouderen en zieken
thuis of in het ziekenhuis. Ook denken wij aan hen die tijdelijk of
permanent in verpleeghuizen verblijven.

Hou elkaar in de gaten, wees lief voor elkaar.

Minder alcohol
Geef € 2 voor iedere dag dat u in deze week geen alcohol drinkt.
 
Corona virus Corona virus
Update 15 maart:
Namens de algemene kerkenraad delen wij u mee, dat aanvullend op de eerdere berichtgeving rondom te nemen maatregelen ivm het coronavirus alle kerkelijke activiteiten tot 31 maart worden afgelast. Dit betekent ook dat t Kerkheem vanaf as dinsdag tot 31 maart gesloten zal zijn.
Wat betreft de zondagse kerkdiensten en overige bijzondere diensten (denk aan rouwdiensten) zullen wij nog nader afstemmen, de berichtgeving hierover volgt via de gebruikelijke wegen en de website.
 
 
Corona virus Corona virus
H E R V O R M D E   G E M E E N T E  -  B E N N E K O M 
                               ALGEMENE KERKENRAAD
 
        
 
Maatregelen m.b.t. het coronavirus
 
 
Bennekom, 13 maart 2020  
 
 
Beste leden van de Hervormde Gemeente Bennekom,
 
Gisteren is door de rijksoverheid geadviseerd om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen in heel Nederland af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot 31 maart 2020.
 
De moderamina van wijkgemeente Oost, West en van de algemene kerkenraad hebben in gezamenlijkheid hierover gesproken. Wij weten ons als gemeenten in deze tijd gedragen door onze God en tegelijk hebben wij ook een ‘zorgplicht’ naar de leden van de gemeente en in het bijzonder naar kwetsbare gemeenteleden. Daarom hebben we besloten om aan het advies van de overheid gehoor te geven.  
 
Voor aankomende zondag, 15 maart, betekent dit dat de kerkdiensten op de gebruikelijke momenten alleen en uitsluitend via de kerktelefoon of via het internet te beluisteren zijn.
https://kerkdienstgemist.nl/Ichthuskerk-Bennekom
https://kerkdienstgemist.nl/Oude-Kerk-Bennekom
Tijdens de diensten zullen o.a. ambtsdragers en de organist aanwezig zijn.   

Wij zullen de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus op de voet volgen en u nader berichten over de kerkdiensten in maart.
 
Het overige kerkenwerk en activiteiten, zullen met inachtneming van de landelijke maatregelen, doorgang hebben.
 
Namens de algemene kerkenraad, wijkkerkenraden Oost en West Met vriendelijke groet,
 
G. Tabor Scriba algemene kerkenraad
 
 
Veertigdagentijd 2020

Veertigdagentijd 2020
 

Dit jaar wordt er geen Veertig dagen boekje uitgegeven, PKN breed zoals we de laatste jaren gewend waren. Voor wie het mist: er is een landelijke uitgave van een veertigdagenboek voor iedere dag. Er is ook een App. Wel zal er zes weken lang voor iedere week weer een mooie quote, een Bijbelgedeelte, een gebed of gedicht komen te  staan in de kerkbrief en op de website van Wijk Oost en de Brinkstraatkerk.

Tevens willen we van harte aansluiten bij het project van de werkgroep Kerk Milieu en Samenleving : 40 dagen samen duurzaam Bennekom. Zorg voor de schepping hoort bij het leven met God en bij de kern van het christelijk geloof. Op zaterdag 21 maart zijn er verschillende activiteiten en een workshop in de Brink (10.00 15.00 uur).

Veertigdagentijd en gezamenlijk eten

Tijdens de veertigdagentijd zullen er twee maaltijden georganiseerd worden. Het is de bedoeling dat er een maaltijd klaar staat waar u en jij bij aan kunt sluiten. Als u wilt kan u natuurlijk ook helpen in de voorbereiding! Na de maaltijd is er een kort avondgebed met als thema “onderweg naar Jeruzalem”.

Data: maandag 16 maart en vrijdag 3 april.

Kerkheem: 18.30 uur tot 19.45 uur

Mocht u of jij alleen het Avondgebed willen bij wonen: 19.30 uur in de Kerk (ingang Kerkheem)

Daarna kunt u of jij gewoon weer naar het koor, vergadering e.d. We begroeten jullie en u graag. Opgaven van komst is gemakkelijk:

IVM landelijk beleid , gaan deze activiteiten niet door. Na 31 maart wordt er opnieuw beken wat te doen.!

 
Welkom

Welkom
Welkom bij de Hervormde Gemeente van Bennekom.
U vindt hier informatie over onze kerkdiensten en activiteiten. Ook vindt u meer informatie over de signatuur van de twee wijken waaruit onze kerkelijke gemeente bestaat.
- commissie website -.
Suggesties kunt u sturen naar
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Klik op het plaatje voor de kerkdiensten
 
 
Foto-Album

Foto-Album
lees meer »
 
Informatie gebouwen

Informatie gebouwen
lees meer »
 
Gedenkcentrum Gedenkcentrum
lees meer »
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring
Privacyverklaring.protestantsekerk.
 
Van de Expositiecommissie Van de Expositiecommissie

http://www.expooudekerk.nl/
lees meer »