Wereldgebedsdag 2022 Wereldgebedsdag 2022

Op vrijdag 4 maart wordt er wereldwijd gebeden voor de noden en zorgen van een uitgekozen land.
Dit jaar is dat EWNI, of wel Engeland, Wales en Noord-Ierland. De liturgie is ook grotendeels door
hen voorbereid. Het thema van de vieringen is naar aanleiding van Jeremia 29:1-14: “Ik heb jullie
geluk voor ogen”.
Vieringen in Bennekom:
10.30: De Beringhemzaal van Walraven, Oostbreukelderweg 1
19.30: De Ontmoeting, Emmalaan1
Muzikale medewerking in de avonddienst wordt verleend door Elly Meijer en de mannenzanggroep
van Chr. Gem. Koor ‘Con Amore’.
Afhankelijk van de dan geldende maatregelen graag aanmelden bij: Gerda_Boorsma@hotmail.com

Voor meer informatie zie:
www.wereldgebedsdag.nl
www.rvkbennekom.com
terug