Stilte-vieringen

Stilte-vieringen
Stiltevieringen in de Stille week 2021- dit jaar online
Bijna zes weken voor Pasen, vanaf Aswoensdag, begint de 40 dagentijd. Van oudsher is dit een tijd van inkeer en bezinning. De laatste week van deze periode, vanaf Palmzondag, is de Stille- of de Goede Week.In veel kerken vindengedurende deze weekbijeenkomsten plaats waarin wordtstilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus en kan worden toegeleefd naar de viering van Goede Vrijdag en het Paasfeest.
De voorbereidingsgroep Stiltevieringen van de Raad van Kerken Bennekom organiseert in deze week gewoonlijk drie Stiltevieringen in de Oude of Sint Alexanderkerk met een korte liturgie van zang en muziek, woorden uit de bijbel, stilte en gebed.Deze vieringen gingen in het vorige jaar echter helaas niet door als gevolg van de eerste lockdown. Ook dit jaar is het vanwege corona-preventie niet gewenst om fysiek bij elkaar te komen.Toch wil de voorbereidingsgroep de traditie dit jaar wel graag weer voortzetten omdat juist in deze tijd momenten van bezinning zo belangrijk kunnen zijn.
De stiltevieringen zullen dit keer daarom online vanuit de Brinkstraatkerk plaatsvinden op drie avonden te weten maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart. Aanvang som 19.30 uur en duur 30-40 minuten.

Deelnemen kan via de website  https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/eventsof viawww.kerkdienstgemist.nl(op ‘Bennekom’ zoeken en bij Brinkstraatkerk de juiste datum aanklikken). De liturgie is te vinden op de website van de Raad van Kerken Bennekom (https://rvkbennekom.com).
Naast de leden van de voorbereidingsgroep werken aan deze dienst mee Tineke Roseboom, zang, Marja Hulsbergen, fluit en Gert Winkelhorst, orgel.
In deze voor vele mensen moeilijke tijd ‘met leven op afstand’, hopen wesamen iets van verbondenheid te kunnen ervaren en zo met elkaar toe te leven naar het Paasfeest.

Clasien Lever-de Vries
(Raad van Kerken Bennekom)
 
terug