van den Berg, Wim
Functie: Ouderling wijk oost / werkgroep Vieringen

Estuur een mail

Ouderling wijk oost / werkgroep Vieringen / voorzitter kerkenraad wijk oost

Sinds 1986, toen we in Bennekom kwamen wonen, ben ik lid van wijkgemeente 2 ( nu oost). Naast mijn werk als meteoroloog ben ik sindsdien ook altijd kerkelijk actief geweest. Eerst alleen in gespreksgroepen, daarna bij de Huiscatechese en in het Vormings- en Toerustingswerk, en vanaf 2002 als wijkouderling en tegenwoordig als ouderling-vieringen.

Afkomstig uit de Christelijke Gereformeerde Kerk ben ik gewend om regelmatig naar de kerk te gaan. Voor mij is de zondagmorgen niet compleet als ik niet, in het midden van de gemeente, mij heb kunnen laten inspireren door Gods Woord. Het geloof beleef ik ook heel sterk tijdens het zingen, waarbij mij telkens opvalt welke rijke schat aan liederen we bezitten. Menselijk als we zijn noemen we al snel wat niet goed ging, en ja de eredienst is natuurlijk wel de plek waar we God ontmoeten dus het moet allemaal perfect zijn voor iedereen. Maar… als je je ervoor openstelt… God wil ons telkens schenken wat we die dag nodig hebben!

In de eredienst zou ik graag zien dat we een vast groepje musici hebben om minder bekende liederen te begeleiden. Over liederen gesproken, we hebben nu elke zondag een kinderlied, misschien wil iemand van de 50+ groep daarnaast een “Lied van de Zondag” uitzoeken?

We proberen als wijkgemeente in onze erediensten een thuis te bieden aan de hele gemeente, dus van jong tot oud. In de werkgroep Vieringen, die gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar komt, bespreken we samen met onze wijkpredikant Anne Verbaan hoe we hieraan vorm en inhoud kunnen geven. Wil je reageren of meedoen: stuur gerust een mailtje!
 

terug