Raad van Kerken Bennekom Raad van Kerken Bennekom
RAAD VAN KERKEN BENNEKOM
 Het motto van de Raad luidt:
‘Wij kunnen niet één zijn, als we elkaar niet liefhebben,
Wij kunnen elkaar niet liefhebben, als we elkaar
niet kennen,
Wij kunnen elkaar niet kennen, als we elkaar niet ontmoeten’.

De Raad van Kerken Bennekom is opgericht door 4 plaatselijke kerken,
te weten:
- de Hervormde Gemeente Bennekom, wijken Oost (en 3;)
- de Gereformeerde Kerk van Bennekom;
- de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina Bennekom;
- Vrijzinnigen Nederland afdeling Bennekom.

De Raad van Kerken heeft tot doel de samenwerking van de deelnemende kerken in getuigenis en dienst te bevorderen.

Activiteiten, die door de Raad ontwikkeld of gestimuleerd worden, zijn:
- de oecumenische vesperdiensten met ontmoeting;
- de Volkskerstzang in december;
- de Eenheidszondag in januari;
- stiltevieringen in de week voor Pasen;
- medewerking aan bijzondere vieringen;
- jaarlijks een excursie;
- het pastoresconvent;
- eens per 5 jaar een Kerkendag of Lintviering.

De Raad van Kerken Bennekom onderhoudt contact met de kerkenraden en besturen van de plaatselijke kerken die haar vormen, alsook met de landelijke Raad van Kerken.

Publicaties van de Raad verschijnen in de kerkbladen en in regionale bladen.
Secretaris: vacant

Website https://rvkbennekom.com/
terug