Pastoraat op maat Pastoraat op maat
Achter deze zin schuilt de wens en gedachte dat wij het pastoraat in de wijk meer willen toespitsen op persoonlijke behoefte. Het is duidelijk dat het aantal bezoekouderlingen veel te klein is om iedereen goed te kunnen bedienen. Gelukkig zijn er pastoraal bezoek(st)ers, maar ook hun aantal neemt gestaag af, zodat wij met u merken dat er in het bezoekwerk ‘gaten’ vallen. Om dat enigszins op te kunnen vangen doen wij een beroep op u en jou! Wanneer u/jij bezoekt wenst, geef dat dan aan. Bij Everdina Vermeulen of bij mij als predikant. De telefoonnummers staan boven aan ons wijkbericht. Via ons wordt dan een afspraak gemaakt en ingepland. Denk niet ‘ach ze zijn al zo druk, dus mijn vraag is niet zo belangrijk’. Nee iedereen telt mee en mag de aandacht krijgen die nodig is. Wij stellen uw vraag op prijs!
 
terug