corona corona
Einde aan beperkende maatregelen voor kerkelijk leven vanaf 25 februari
Het moderamen van de algemene kerkenraad is verheugd dat vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven en stemt van harte in met het advies van de landelijke PKN.

Kerkdiensten
  • Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer gelden omdat de verplichte 1,5m afstand komt te vervallen.
  • Daarnaast zullen wij specifieke zitplaatsen beschikbaar stellen waar de onderling 1,5m aangehouden kan worden, voor wie voorkeur heeft om vooralsnog deze afstand van elkaar te bewaren. De kosters bieden op verzoek een plaats op afstand aan. 
  • Het fysiek collecteren bij de uitgang aan het einde van de diensten en via de QR-code blijft onveranderd.
Overige activiteiten
  • Voor alle activiteiten in ’t Kerkheem kan met ingang van 25 februari van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt kunnen worden.
  • Het advies om het aantal bezoekers dat thuis wordt ontvangen te beperken tot 4 personen is per 15 februari jl. al komen te vervallen. Dit betekent dat kringen e.d. eventueel ook weer thuis kunnen samenkomen.
Voor alle activiteiten en (ere)diensten blijven de basisregels van toepassing (was vaak en goed uw handen, bij klachten thuisblijven en testen ook als u gevaccineerd bent, zorg voor voldoende frisse lucht).

 
terug