corona corona
Dag allemaal,
Gisterenavond hebben we de toespraak van premier Mark Rutte gehad over de zorgelijke ontwikkelingen m.b.t. het corona virus en de aanvullende maatregelen die vanaf vandaag (15 december) gelden tot en met dinsdag 19 januari.
Deze en aanvullende informatie is terug te lezen via de volgende links:

·         Lockdown om contacten tot een minimum te beperken | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
·         Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten | Protestantse Kerk in Nederland
·         201215-Voorzitter-CIO-Corona-december-2020.pdf (cioweb.nl)
In navolging van dit advies hebben wij, als moderamen van de algemene kerkenraad, besproken hoe we aan de maatregelen opvolging geven, inclusief de plaatselijke invulling hierop.
Dit betekent dat vooralsnog voor alle erediensten het maximum aantal kerkgangers 30 personen blijft (incl. kinderen en excl. medewerkers). Specifiek voor ‘t Kerkheem geldt dat vanaf vandaag (15 december) tot en met 19 januari deze voor alle activiteiten gesloten zal zijn. Hiervan uitgezonderd zijn de activiteiten waarin ’t Kerkheem als uitvaartcentrum fungeert, het maximaal aantal personen bij uitvaarten blijft 100. De registratieplicht en alle overige maatregelen blijven onveranderd.
Ter volledigheid hieronder alle geldende maatregelen specifiek voor de Hervormde Gemeente Bennekom:
  • Erediensten worden met maximaal 30 personen (incl. kinderen en excl. medewerkers) gehouden met voorafgaande registratie en alle gelden voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d.;
  • Het zingen blijft beperkt tot voorzangers (let op 5m afstand) of alleen de eerste rij in de kerk;
  • Voor het jeugdwerk en catechese geldt dat we het besluit over de scholen volgen, vooralsnog betekent dit dat het jeugdwerk en catechese tot en met 17 januari niet door kan gaan;
  • Wat betreft huisbezoek is dit altijd i.o.m. gemeentelid en dit kan doorgaan (max 2 bezoekers regel) en is in deze tijd heel belangrijk (uiteraard is dit ook aan de wijkkerkenraad);
  • Overige bijeenkomsten in ’t Kerkheem en/of in de zaal van de Ichthuskerk kunnen tot en met 19 januari niet plaats vinden om dat ’t Kerkheem voor activiteiten gesloten zal zijn, uitzondering hierop zijn het jeugdwerk en catechese die vooralsnog vanaf 18 januari weer kunnen starten;
  • Voor uitvaarten geldt een maximaal aantal personen van 100.
Ik wil jullie vragen om deze informatie te delen met alle belanghebbenden (kerkenraad, kosters, coronateam, clubleiding, etc.).
Indien er tussentijds ontwikkelingen zijn m.b.t. de maatregelen voor zowel de erediensten, het jeugdwerk en/of andere kerkelijke activiteiten, zal vanuit de algemene kerkenraad hierover gecommuniceerd worden.

Hartelijke groet,
Guido Tabor
Scriba algemene kerkenraad

 
terug