Bloemstukken in de kerkdienst Bloemstukken in de kerkdienst

 's Zondags zijn er bloemstukken in de kerkdiensten van wijk 2 en 3. De bloemstukken worden gemaakt door de leden van bloemendienst. Elke zondag zorgen twee personen dat er in beide diensten een bloemstuk staat. Na afloop van de dienst worden de bloemstukken, meestal door de dienstdoende ouderling en voorzien van een kaart, weggebracht naar gemeenteleden.
Wanneer u vindt dat iemand in aanmerking zou moeten komen voor een bloemstuk dan kunt u dat doorgeven via het algemeen wijknummer
06 578 358 06
Sinds enkele jaren worden er in de adventstijd en in de lijdenstijd symbolische schikkingen gemaakt. In een symbolische schikking wordt door middel van een aantal voorwerpen en soms ook met bloemen, de gelezen evangelietekst uitgebeeld.
 
Coördinatie bloemendienst wijk 2 en 3:
Wim Burgstede, tel. 417935, en Eva van Drie, tel. 416683.
terug