Actie Kerkbalans 2023: 14 t/m 28 januari

Actie Kerkbalans 2023: 14 t/m 28 januari
Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken. Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof en het leven met elkaar delen.
Gisteren, vandaag …. en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Kerken willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die het leven nog voor zich hebben, en voor hen die God nog niet kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwen lang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen!
Ook dit jaar kloppen we met de Actie Kerkbalans bij u aan om uw bijdrage te vragen; van zaterdag 14 tot en met zaterdag 28 januari 2022 halen vrijwilligers geld op voor hun plaatselijke kerk.

Waarom “Actie Kerkbalans”?
Omdat de kerk geen subsidie krijgt, is zij afhankelijk van vrijwillige bijdragen van gemeenteleden. De kosten voor bijv. het onderhoud van de kerk, voor energie maar ook de salarissen van de predikanten moeten betaald worden. Daarom vragen we met de Actie Kerkbalans u / jou als gemeentelid om een financiële bijdrage te leveren aan de kerkelijke gemeente.
Zoals in heel Nederland, zien we ook in Bennekom een afname van het aantal leden van onze kerk, terwijl de kosten stijgen (denk aan kosten voor energie en inflatie).
We vragen u daarom om uw bijdrage voor dit jaar (iets) te verhogen en zorgvuldig te overwegen welk bedrag u aan de kerk wilt schenken. We beseffen dat niet iedereen de mogelijkheden heeft om de jaarlijkse bijdrage te verhogen, maar we vragen degenen die dat wel kunnen om hier serieus over na te denken. Hopelijk kunnen we het begrote tekort daarmee wat verkleinen.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
 
terug