Aanscherping van corona maatregelen Aanscherping van corona maatregelen
Gevolgen voor kerkelijke activiteiten
· Voor alle kerkelijke activiteiten (incl. jeugdwerk) in ’t Kerkheem geldt vanaf komende
week dat deze alleen tot 17uur mogelijk zijn. Alleen catechese kan wel na 17uur in ’t
Kerkheem doorgang hebben. Verder adviseren wij bij binnenkomst en verlaten van ‘t
Kerkheem een mondkapje te dragen.
Niet-kerkelijke activiteiten in ‘t Kerkheem
· Voor niet-kerkelijke activiteiten zijn dezelfde maatregelen van toepassing als voor
kerkelijke activiteiten in ’t Kerkheem, met als aanvulling dat het coronatoegangsbewijs
gebruikt moet worden.
· Eerder hebben wij koren de mogelijkheid geboden om in de Oude Kerk respectievelijk de
Ichthuskerk te repeteren. Gezien de ontwikkelingen en maatregelen kunnen repetities in de
kerkgebouwen de komende periode niet plaatsvinden.
Tenslotte blijven voor alle activiteiten en (ere)diensten de basisregels van toepassing (handen
wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven
en testen ook als u gevaccineerd bent en het dragen van een mondkapje indien u nog niet
hebt plaatsgenomen).
De genoemde maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt
op dinsdag 14 december 2021 door de overheid opnieuw beoordeeld, daarna verwachten
wij het advies van de landelijke kerk. Het moderamen zal de komende tijd de ontwikkelingen
en adviezen vanuit de overheid en de landelijke kerk blijven volgen en waar nodig
aanpassingen kenbaar maken.
terug