Ziekenzondag

Ziekenzondag

13 september is het ziekenzondag.

Zaterdag 19 september brengt de diaconie bloemen rond aan zieken in onze gemeente.
Aan u de gemeente de vraag ; Weet u iemand ,die een bloemetje kan gebruiken als bemoediging vanuit de gemeente.
Dan mag u de naam en het adres doorgeven aan Desirée van der Mark . E-mail : webmaster@hervormd-bennekom.nl
Namens de diaconie Hartelijk bedankt
terug