Zending Evangelisatie Commissie (ZEC)

Zending Evangelisatie Commissie (ZEC)
Evangelisatie
We concentreren ons op evangelisatiewerk in onze eigen omgeving (Bennekom) en betrekken de gemeente hierbij. In de praktijk betekent dit:
 * Dat we 3x per jaar met behulp van een huis-aan-huis folderactie onze dorpsgenoten attenderen op de Christelijke feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren) en hen uitnodigen om één van de samenkomsten te bezoeken. Per feestdag vormen we vanuit wijk 1 een team van vrijwilligers die de folder in een paar straten persoonlijk overhandigt. Daarnaast telt wijk 1 daarbij 15 huishoudens die als vaste bezorger de folder in de brievenbus bezorgen. De folder wordt door meerdere kerken in Bennekom gemaakt en ook door meerdere kerken verspreid (zie BEO).
 * Dat we elke herfst voor alle kinderen in Bennekom een vakantiebijbelclub houden. De vakantiebijbelclub organiseren we samen met wijk 2 en wijk 3 van Hervormd Bennekom;
 * Dat we binnen de gemeente deelnemen aan een werkgroep die een Jeugdpastoraat voor wijk 1 opzet.
 Verder steunt steunt onze wijkgemeente voor wat betreft evangelisatie het werk van de IZB.
* Binnen Bennekom participeert het ZEC in het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO).

De commissie houdt zich bezig met het geven van voorlichting, en het betrekken van de gemeente bij het werk van de zending wereldwijd. Voor het werk over de grenzen zijn wij betrokken bij het werk van de GZB. Verder zijn er contacten met de Reformatus gemeente in Újszász, Hongarije. Aan deze contacten wordt vorm gegeven door wederzijdse bezoeken. Verder organiseert het ZEC ieder voorjaar een zendingsdienst op zondag. In deze diensten, waarin afwisselend iemand van de IZB of de GZB als spreker is uitgenodigd, is er bijzondere aandacht voor het werkveld waarin hij of zij actief is. Meer informatie over de organisaties waarbij wij betrokken zijn, is te vinden in de Links die u hieronder vindt.
 
De scheidslijn tussen de twee speerpunten van de ZEC is de ene keer wat duidelijker te trekken dan de andere keer. Dat werkt als commissie juist wel fijn. Voor bepaalde werkzaamheden kunnen we binnen de commissie een beroep doen op elkaar. Andere taken zijn duidelijk belegd bij één of meer personen.
 
Alle gemeenteleden betrokken bij zending en evangelisatie
In algemene zin willen we als ZEC elkaar stimuleren tot en ondersteunen in haar roeping om ongelovigen bekend te maken met het evangelie en op te roepen ons leven aan Jezus Christus te geven.
Ieder lid van de gemeente is - als het goed is - persoonlijk betrokken bij het werk van zending en evangelisatie. In uw gebed mag u dagelijks meewerken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. We willen u vragen om te blijven bidden voor dit werk. Er is een spreekwoord wat zegt: "Een kerk die niet werft, sterft". We mogen de kerk veilig weten in Gods hand, en wij hebben daarvoor allemaal de roeping werkzaam te zijn in dienst van Zijn Koninkrijk!
 
Barend Vellinga (voorzitter ZEC)
Daniel Post (secretaris ZEC)

Contact adres:
Daniel Post, tel. 0318-785311


Giften:
Giften GZB en IZB op rek. nr. 3070.35.220
Giften Hongarije op rek.nr. 3770.95.818
Beiden t.n.v. Herv.Gem. Bennekom (Zendingscommissie wijk 1)
terug