Nieuwe Symbolische schikking Nieuwe Symbolische schikking
16 December 2018


Deze week kleurt de aarde al een beetje roze omdat het licht van kerst begint door te breken.
Op de derde adventszondag lezen we uit Sefanja en uit Lucas. Beide profeten roepen hun hoorders op zich af te keren van onzuiverheid, oneerlijkheid en gemakzucht. Het is een oproep de naaste in het centrum van de aandacht te zetten in plaats van je eigen ik.  

Geef licht aan weeskinderen in Oekraïne. Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen worden opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs heeft moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen. Het eten is ongezond, de medische zorg is slecht en het personeel is onverschillig ten opzichte van de kinderen. Geef deze kinderen via het project School van onze Dromen een hoopvolle toekomst.

Kinderen die anders zijn
God beschermt
door God begenadigd
dromen bewaarheid
Leven naar het licht

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 December 2018

Op de tweede adventszondag lezen we uit Maleachi en uit Lucas. In beide teksten gaat het over het banen van een weg. Maleachi spreekt over een bode die aankondigt dat de Heer zijn tempel zal bezoeken. Die dag is er een van zuivering. Lucas kondigt Johannes aan. Johannes is de bode die ook een radicale omkeer aankondigt. Bergen zullen vlak worden gemaakt en kromme wegen recht. In de schikking zien we dit uitgebeeld door een tak van de kronkelhazelaar en een tak van de rode kornoelje.

Geef licht aan werkende kinderen in Colombia. Als door de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een donkere omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Bevlogen medewerkers van een lokale organisatie in Colombia maken hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van deze kinderen en hun toekomstkansen.

kinderen in donker Bogotá
vinden soms graag lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 December 2018
Geef licht

Het thema van de liturgische schikkingen tijdens de advent en met kerst 2018 is 'Geef licht'.
In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.
Maar advent is meer dan alleen een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. De lezingen uit hetleesrooster roepen op om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee is de adventstijd ook een oproep tot reflectie op ons leven, op ons 'zijn' als mensen.
De basis voor de liturgische schikkingen is een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht. De aarde is bekleed met natuurlijke materalen die op weg naar kerst steeds lichter van kleur worden.
Op de eerste adventszondag lezen we uit Zacharias en uit Lucas. De beide lezingen schetsen beelden van de natuur en van geweld.

Geef licht aan kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.

donker is het leven voor de jongeren in Pretoria
duistere profetieën en vernietigend geweld
en een nieuwe dag begint.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 maart 2018

Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde

De derde zondag verwijst naar een gedeelte in het evangelie van Johannes waar Jezus de tempel schoonveegt Hij haalt de bezem door alle gesjacher en geldmakerij. Hij maakt ruimte voor waar het werkelijk om gaat: onvoorwaardelijke liefde, een open huis zijn en de weg zoeken die naar het leven leidt.

In de schikking is de weg schoongeveegd en geven paarse bloemen de richting aan om door de deur te gaan.


-------------------------------------------------------
25 februari 2018
Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde

De tweede zondag verwijst de schikking naar een gedeelte in het evangelie van Marcus waar Jezus met drie van de leerlingen de berg op gaat om te bidden.
De leerlingen zien hoe Jezus 'even' wordt opgetild in het licht, even mag hij baden in het licht van Gods onvoorwaardelijke liefde.
In de liturgische schikking zien we 'op de berg' drie witte tulpen, Jezus in gesprek met Mozes en Elia. De bloemen lager op de berg verbeelden de drie leerlingen van Jezus.


------------------------------------------------------------------------------------
18 februari 2018

Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde


De veertigdagentijd is een periode van soberheid en inkeer, van beschouwing van lief en leed, in de wereld en in ons eigen leven. Op onze levensreis is Jezus onze ingang naar God toe, in hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Jezus wijst ons de weg naar waarachtig leven, een leven in liefde voor God en voor elkaar. Jezus is de deur naar een wereld als een open huis, waar het goed is om te wonen, voor alle mensen.
In de schikkingen zien we een deur als verwijzing naar Jezus. De strook jute verbeeldt de weg die wij gaan in deze veertig dagen, door de deur heen, naar de toekomst. Achter de deur staan 6 kaarsen. Iedere zondag brandt er één meer, omdat we dichter bij Pasen komen, omdat we blijven hopen op licht, ook als het donker is.
De eerste zondag verwijst de schikking naar een gedeelte in het evangelie van Marcus: veertig dagen trekt Jezus zich terug in de woestijn. Een tijd van bezinning voor hij aan zijn opdracht begint. Hij weerstaat alle verleiding en kiest voor de weg van onvoorwaardelijke liefde en trouw.
In de schikking zien we hoe een bloem bloeit in de woestijn, bloem van hoop, teken van nieuw leven.-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Wees waakzaam"

Het thema voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, tijdens de zondagen in de adventstijd en met Kerst is 'Wees waakzaam'.
Als symbool hiervan zien we een poort met wachters.
Deze zondag gedenken we hen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen waarmee we ons verbonden weten, die leefden in ons midden. Verbonden met ons en verbonden met het Licht van de Eeuwige.
We horen deze zondag de gelijkenis uit Matteüs over de vijf dwaze en de vijf wijze maagden.
We zien voor de poort als symbool voor deze gelijkenis een lantaarn met een oliekruikje. De lantaarn is omringd door kleine lichtjes.-----------------------------------------------------------------
Op de eerste advent is het thema:
Ga stille in den lande.
We horen onder andere het verhaal uit Matteüs over de intocht in Jeruzalem. In de schikking zien we de mantels uitgespreid op de weg liggen en de takken. We zien ook de mensen langs de weg staan om Hem toe te juichen.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Op de tweede advent is het thema:
De getuigenis van Johannes.
In de lezing uit Johannes horen we over zijn getuigenis toen hem namens de Joodse leiders werd gevraagd: Wie bent u. Hij antwoordde: Ik doop met water maar in jullie midden staat Hij die jullie niet kennen; hij die na mij komt; ik ben het niet waard de riemen van zijn sandalen los te maken. Johannes zag zichzelf als een wegbereider. Daarom verbeeldt de schikking een weg waarop Johannes is weergeven door een staf met linten.


------------------------------------------------------------------------------------------------
Het thema van deze zondag is: Het wordt lente in de woestijn.
Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. Daarom ligt er een roze loper over de paarse doek en zijn er in de schikking roze bloemen gebruikt.
In de lezing uit Johannes horen we over Jezus en Johannes de Doper die enige tijd tegelijk gedoopt hebben. Jezus aan deze kant van de Jordaan, in Judea, en Johannes in Enon, aan de overzijde van deze rivier.
De leerlingen van Johannes gaan naar Johannes toe en vertellen hem wat er aan de hand is aan de overkant: Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was en over wie u een getuigenis hebt afgelegd, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe.
De leerlingen van Johannes zien in Jezus blijkbaar een concurrent van hun eigen meester.
In de lezing uit Matteüs horen we dat Johannes gevangen zit. Hij stuurt een aantal leerlingen met vragen naar Jezus. Toen de leerlingen weer weggingen begon Jezus tot de mensen te spreken over Johannes.
In de schikking zijn de lezingen en het thema van deze zondag uitgebeeld door een oase met riet en bloemen in een woestijn. 
 

-----------------------------------------------------------------
Het thema van de vierde advent is:
De geboorte van Jezus.
We horen het verhaal uit Lukas. Hierin wordt verteld van de eerste volkstelling en van de geboorte van Jezus.
In de afgelopen adventsperiode hebben we in het donker geleefd in afwachting van het Licht in de wereld. Met de geboorte van Jezus is het Licht bij ons gekomen.
In de schikking is de overgang van het donker naar het licht uitgebeeld

 


-----------------------------------------------------------

Het thema voor Kerst is: Licht en duisternis.
We horen in de lezing over Johannes die moest getuigen van het licht, zodat door hem alle mensen tot geloof zouden komen.
Het thema wordt verbeeld door een schikking met witte en bijna zwarte bloemen op een zwarte ondergrond.-------------------------------------------------------------------
De teksten en de schikkingen bij 'Wees waakzaam' voor de voleindingszondag, de advent periode en met Kerst 2017 zijn gemaakt door W.K. (Wim) Burgstede.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 april 2017

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.
            Gods kracht
breekt door het donker van de dood heen
            licht raakt ons aan
kom sta op, deel het leven, deel vertrouwen
            God van licht en leven
in Jezus is de dood overwonnen
in die kracht mogen wij staan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 april 2017

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een gekleurde doek. De doek verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. Maar niet het geweld maar de zachte krachten zullen het uiteindelijk blijken te winnen. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.
            sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen, niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig, barmhartig, liefdevol
dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 april 2017

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken. De bloemen zijn er vanuit de verschillende windrichtingen ingestoken. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.
            sta in je kracht
            zie hoe wat dor is tot leven komt
            wat dood lijkt sta op
            Gods levensgeest blaast kracht in

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 maart 2017

Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.
            sta in je kracht
            laat je aanraken door Jezus' liefde
            die vooroordelen afbreekt
            zie met de ogen van het hart
            dat geeft kracht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 maart 2017

Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.
 
            sta in je kracht
neem van het levende water dat geboden wordt
levenskracht, gegeven uit liefde die opricht
om te staan in je kracht

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 maart 2017

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.
 
            sta in je kracht
met regels ten leven en hemels licht
dat er zomaar soms even kan zijn
herinnering die blijft en vreugde geeft
sta in die kracht


De teksten en de schikkingen zijn gemaakt naar de aanwijzingen in de brochure
“Sta in je kracht" van de Protestantse Kerk.
 
W.K. (Wim) Burgstede
terug