Maaltijden van ontmoeting en bezinning

sobere maaltijd 2017
Maaltijden van ontmoeting en bezinning
En tijd voor de voeselbank
terug