Kerstviering 2020 Kerstviering 2020
Geacht(e) gemeentelid (-leden),
De commissie voor het ouderenwerkvan Wijk Oost nodigt u van harte uit voor een kerstmiddag:

Op woensdag 16-en donderdag 17 december a.s.in de “Oude Kerk”
aanvang 15.00 uur tot ongeveer 16.15 uur.

Thema: “Kerstviering met muziek en verhalen”.

Met medewerking van: Ds. Anne Verbaan, kerkelijk werker Trudy van Dijk en orgel/piano
Elly Meijer.
In verband met de corona maatregelen zal deze kerstmiddag voor ouderen vanaf 69 jaar er dit jaar anders uitzien.

Wanneer uéén van deze middagenwilt bijwonen, vragen wij u dit kenbaar te maken door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij, of op te sturen of te mailen naar:

Mevrouw B. Rigter, Molenstraat 19,6721 WK Bennekom. Telefoon: 0318-417552
emailadres: e.rigter8@upcmail.nl

Vrijdag 11 december a.s. is de sluitingsdatum voor de opgave.

Met vriendelijke groet en tot ziens
namens alle medewerkers

H.J.van den Born-Dorrestijn (secretaris)
Telefoon:0318-415897

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
                                OPGAVEFORMULIER

De heer en/of mevrouw: --------------------------------------------------------------------------------


Adres: --------------------------------------------------------------- Tel.nr.-------------------------------


Geeft/geven zich op voor de middag:

o  U heeft geen voorkeur (u kunt zowel op woensdag 16- als op donderdag17 december)
U ontvangt zo spoedig mogelijk na 11 december bericht op welke dag u bent
    ingedeeld.

o  U kunt alleen op woensdagmiddag 16 december

o  U kunt alleen op donderdagmiddag 17 december

 In verband met de corona maatregelen dient u zelf voor vervoer te zorgen.

Dit strookje UITERLIJK vrijdag 11 december 2020inleveren bij of opsturen naar:

Mevrouw B.Rigter,Molenstraat 19, 6721WK Bennekom.
 
terug